Arhiva priopćenja

Vijesti

Izricanje prvostupanjske presude u predmetu Aleksandar Cvetković
(01.07.2015. 09:24)
Izricanje prvostupanjske presude u predmetu Aleksandar Cvetković pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 02. srpanj 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 6.
Studenti iz Amerike posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(30.06.2015. 15:10)
U okviru trotjednoga europskoga ljetneg studija, skupina od 4 studenta Duquesne univerziteta u Pittsburghu, Pensilvanijia, Sjedinjene Američke Države, posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine.
Početak glavne rasprave u predmetu Ali Lokaj i dr.
(30.06.2015. 14:43)
Početak glavne rasprave pred Odjelom II za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Ali Lokaj i dr. zakazan je za 01. srpanj 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 6.
Početak rasprave u predmetu Ivica Ćuk i dr. pred vijećem Apelacijskoga odjeljenja
(30.06.2015. 11:14)
Početak rasprave u predmetu Ivica Ćuk i dr. pred vijećem Odjela II za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Apelacijskoga odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine zakazan je za 01. srpnja 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 4.
Javna sjednica Apelacijskoga vijeća u predmetu Nasmer Karić i dr.
(29.06.2015. 15:54)
Javna sjednica u predmetu Nasmer Karić pred vijećem Apleacijskoga odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 30. lipanj 2015. godine, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 5.
Slavko Savić osuđen na 8 (osam) godina zatvora
(29.06.2015. 15:37)
Nakon okončanja glavne rasprave prvostupanjsko vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 29. lipnja 2015. godine presudu kojom je optuženik Slavko Savić oglašen krivim za kazneno djelo ratni zločin protiv civilnoga stanovništva iz članka 142. stavak 1. Kaznenoga zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ). Primjenom navedenih zakonskih odredbi i primjenom odredbi članka 142. stavak 1. KZ SFRJ i članka 285. Zakona o kaznenome postupku BiH (ZKP BiH), uz primjenu odredbi članka 33., 38. i 41. KZ SFRJ, Sud BiH je optuženiku Slavki Saviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.
Statusna konferencija u predmetu Zdenko Andabak i dr.
(29.06.2015. 12:32)
Statusna konferencija u predmetu Zdenko Andabak i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazana je za 30. lipanj 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 6.
Završne riječi Tužiteljstva pred vijećem Apelacijskoga odjeljenja u predmetu Milun Kornjača
(29.06.2015. 12:23)
Iznošenje završnih riječi Tužiteljstva u predmetu Milun Kornjača pred Apelacijskim vijećem Odjela I za ratne zločine, zakazano je za 30. lipanj 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 5.
Određen pritvor Kenanu Frndiću
(26.06.2015. 15:50)
Sud Bosne i Hercegovine je dana 26. lipnja 2015. godine djelomično prihvatio prijedlog Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, te donio rješenje u predmetu Elvis Salčinović i dr. kojim se osumnjičeniku Kenanu Frndiću određuje jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 25. srpnja 2015. godine.
Studenti iz Amerike posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(26.06.2015. 14:39)
Grupa od 13 studenata Univerziteta u Denveru, Sjedinjene Američke Države, skupa sa svojim profesorom posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine.
Optuženici u predmetu Luka Dragičević i dr. izjasnili se da nisu krivi
(26.06.2015. 12:49)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženici: Luka Dragičević, Boban Inđić, Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić, Vuk Ratković i Mićo Jovičić izjasnili se da nisu krivi.
Određen pritvor osumnjičenicima u predmetu Elvis Salčinović i dr.
(26.06.2015. 12:22)
Odlučujući o prijedlogu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine je dana 25. lipnja 2015. godine donio rješenje u predmetu Elvis Salčinović i dr. kojim se osumnjičenicima: Elvisu Salčinoviću, Denisu Hamidoviću, Toniju Hamidoviću i Luki Hrustiću određuje jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 23. srpnja 2015. godine.
Otvoreno pismo predsjedatelju Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Milanu Tegeltiji
(25.06.2015. 15:22)
Poštovani predsjedatelju Tegeltija,
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Luka Dragičević i dr.
(25.06.2015. 12:32)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Luka Dragičević i drugi, zakazano je za 26. lipanj 2015. godine, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 4.
Izrečena prvostupanjska presuda u predmetu Bosiljko Marković i dr.
(24.06.2015. 15:45)
Nakon okončanja glavne rasprave, prvostupanjsko vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 24. lipnja 2015. godine presudu kojom su optuženici: Bosiljko Marković i Ostoja Marković oglašeni krivim za kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz članka 142. stavak 1. Kaznenog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), a u svezi sa člankom 22. istog zakona. Primjenom navedenih zakonskih odredbi i primjenom odredbi članaka 33, 38 i 41. KZ SFRJ, za navedeno kazneno djelo, Sud BiH je optuženiku Bosiljku Markoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina i optuženiku Ostoji Markoviću kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.
Ukinut pritvor Robertu Iličiću i određene mjere zabrane
(24.06.2015. 12:42)
Odlučujući po prijedlogu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 23. lipnja 2015. godine donio rješenje kojim se osumnjičeniku Robertu Iličiću ukida pritvor i određuju sljedeće mjere zabrane:
Djelomično ukinuta i preinačena presuda u predmetu Savaš Ereren i dr.
(23.06.2015. 13:42)
Vijeće Odjela II za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Apelacijskog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je dana, 16. lipnja 2015. godine presudu od 15. svibnja 2015. godine kojom su odbijene kao neutemeljene žalbe branitelja optuženika Savaša Ererena, Predraga Đurđevića, Šabana Grbe, Petra Mijačevića-Pejića, Karsona Dominkovića i Nikole Miličića, dok je žalba Tužiteljstva BiH uvažena, te je presuda Suda BiH broj S1 2 K 013017 13 K od 26. studenog 2014. godine, u oslobađajućem dijelu ukinuta i u tom dijelu određeno održavanje pretresa pred Apelacijskim vijećem, dok je u osuđujućem dijelu presuda preinačena u pravnoj ocjeni djela i u odluci o kaznenopravnim sankcijama, tako što su radnje optuženika za koje su prvostupanjskom presudom oglašeni krivim, pravno kvalificirane i to: u odnosu na Savaš Ererena, kao kazneno djelo organizirani kriminal iz članka 250. stavak 3. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine u svezi s kaznenim djelom krijumčarenje osoba iz članka 189. stavak 4. u svezi s stavkom 1. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, te u svezi s člankom 54. istog zakona; radnje optuženika Predraga Đurđevića, kao produljeno kazneno djelo krijumčarenje osoba iz članka 189. stavak 4., u svezi sa stavkom 3. i 1. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, te u svezi sa člankom 54. istog zakona; radnje optuženika Šabana Grbe, kao kazneno djelo krijumčarenje osoba iz članka 189. stavak 4. u svezi sa stavkom 3. i 1. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, te u svezi sa člankom 54. istog zakona; radnje optuženika Petra Mijačevića-Pejića kao kazneno djelo krijumčarenje osoba iz članka 189. stavak 3. u svezi s stavkom 1. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, te u svezi sa člankom 54. istog zakona; radnje optuženika Karsona Dominkovića, kao kazneno djelo krijumčarenje osoba iz članka 189. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, te u svezi sa člankom 54. istog zakona i radnje optuženika Nikole Miličića, kao kazneno djelo krijumčarenje osoba iz članka 189. stavak 4. u svezi sa stavkom 3. i 1. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, te u svezi sa člankom 54. istog zakona. S tim u svezi, optuženik Savaš Ereren je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina, optuženik Predrag Đurđević na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, optuženik Šaban Grbo, na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, optuženik Petar Mijačević Pejić na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, optuženik Karson Dominković na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, te optuženik Nikola Miličić na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci. Na temelju članka 56. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine optuženicima Savaš Ererenu i Predragu Đurđeviću, vrijeme provedeno u pritvoru će se uračunati u izrečene kazne. U preostalom dijelu prvostupanjska presuda ostala je neizmijenjena.
Izricanje prvostupanjske presude u predmetu Bosiljko Marković i dr.
(23.06.2015. 13:08)
Izricanje prvostupanjske presude u predmetu Bosiljko Marković i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 24. lipanj 2015. godine, sa početkom u 11.30 sati, u sudnici 4.
Potvrđena optužnica u predmetu Senad Šabić i dr.
(23.06.2015. 11:48)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 22. lipnja 2015. godine optužnicu u predmetu Senad Šabić i dr. koja optuženike Senada Šabića i Ramu Brkića tereti za kazneno djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz članka 218. stavak 1. Kaznenog zakona BiH (KZ BiH), u svezi sa člankom 29. KZ BiH, a optuženicu Azru Miletić za kazneno djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz članka 217. stavak 1. KZ BiH i kazneno djelo kršenje zakona od strane suca iz članka 238. KZ BiH, u svezi sa člankom 53. stavak 1. KZ BiH.
Ukinut pritvor osumnjičeniku Beriša Sulejmanu i određene mjere zabrane
(22.06.2015. 15:37)
Odlučujući po prijedlogu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine za ukidanje pritvora i određivanje mjera zabrane, Sud Bosne i Hercegovine je dana 18. lipnja 2015. godine donio rješenje kojim je usvojen prijedlog, te je osumnjičeniku Beriša Sulejmanu ukinut pritvor i određene sljedeće mjere zabrane:
Određene mjere zabrane osumnjičeniku u predmetu Milorad Radaković i dr.
(22.06.2015. 14:20)
Odlučujući po prijedlogu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 18. lipnja 2015. godine donio rješenje kojim je odbijen prijedlog za određivanje pritvora i osumnjičeniku Miloradu Radakoviću određene sljedeće mjere zabrane:
Ukinut pritvor osumnjičenicima Vučiniću, Meškoviću i Ateljeviću i određene mjere zabrane
(18.06.2015. 10:54)
Odlučujući po prijedlogu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine za ukidanje pritvora i određivanje mjera zabrane, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 17. lipnja 2015. godine donio rješenje kojim je usvojen prijedlog, te je osumnjičenicima Ranku Vučiniću, Mersudinu Meškoviću i Mirku Ateljeviću ukinut pritvor i određene sljedeće mjere zabrane:
Ukinut pritvor Fundup Radomanu i određene mjere zabrane
(18.06.2015. 10:36)
Odlučujući o prijedlogu obrane optuženika Fundup Radomana o ukidanju pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 17. lipnja 2015. godine donio rješenje kojim se uvažava prijedlog obrane, te se rješenje o određivanju pritvora od 12. prosinca 2014.godine preinačava na način da se optuženiku određuju sljedeće mjere zabrane:
hrvatski bos срп eng

Općenito o Uredu
Najčešća pitanja o Sudu BiH
Praćenje suđenja
Slobodan pristup informacijama
Smjernice za novinare
Kontakti

Formulari
Zahtjev za audio-video zapis
Zahtjev za organiziranu posjetu Sudu
Zahtjev za intervju

Relevantne odluke drugih sudova
Odluke Evropskog suda za ljudska prava
Odluke Ustavnog suda BiH


Priopćenja za javnost

Tjedni pregled aktivnosti - Arhiva
22.06.2015. - 26.06.2015. (26/15)

Posjete Sudu BiH - Arhiva
Studenti iz Amerike posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(30.06.2015. 15:11)

Seminari / obuke - Arhiva
Kontinuirano stručno usavršavanje
(21.07.2011. 12:15)

Mreža za podršku Sudu
Brošura Suda BiH

07/2015
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.