Arhiva saopštenja

Vijesti

Studenti Univerziteta u Denveru posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(25.07.2014. 16:10)
Grupa od 10 studenata Univerziteta u Denveru, Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojom profesoricom posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine.
Potvrđena optužnica u predmetu Marijan Brnjić i dr.
(24.07.2014. 14:43)
Sud Bosne i Hercegovine je 22. jula 2014. godine potvrdio optužnicu koja optužene: Marijana Brnjića, Martina Barukčića, Pavu Glavaša i Iliju Glavaša, tereti da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u vezi sa članom 22 KZ SFRJ.
Ukinut pritvor osumnjičenom Saši Jovanoviću i određene mjere zabrane
(24.07.2014. 11:45)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za ukidanje pritvora i određivanje mjera zabrane, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 23. jula 2014.godine donio rješenje kojim je usvojen prijedlog Tužilaštva, te je ukinut pritvor osumnjičenom Saši Jovanoviću i određene sljedeće mjere zabrane:
Optuženi u predmetu Edhem Godinjak i dr. izjasnili se da nisu krivi
(24.07.2014. 11:27)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, optuženi: Edhem Godinjak, Medaris Šarić i Mirko Bunoza su se izjasnili da nisu krivi.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Edhem Godinjak i dr.
(23.07.2014. 14:31)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Edhem Godinjak i drugi, zakazano je za 24. juli 2014. godine, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 7.
Polaznici Međunarodne ljetne škole posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(23.07.2014. 14:16)
U organizaciji udruženja „Pravnik“ iz Sarajeva, Sud Bosne i Hercegovine danas je posjetila grupa od 30 postdiplomskih studenata prava iz više od 20 zemalja koji borave u Sarajevu kao polaznici 8. Međunarodne ljetne škole.
Potvrđena optužnica u predmetu Jasmin Čoloman
(23.07.2014. 13:00)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 18. jula 2014. potvrdio optužnicu koja optuženog Čoloman Jasmina tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Potvrđena optužnica u predmetu Ekrem Ibračević i dr.
(22.07.2014. 12:36)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 11. jula 2014. potvrdio optužnicu kojom se optuženi Ekrem Ibračević, Faruk Smajlović i Sejdalija Ćović terete da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. u vezi članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Potvrđena optužnica u predmetu Petar Kovačević
(22.07.2014. 11:41)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 16. jula 2014. potvrdio optužnicu koja optuženog Petra Kovačevića tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Polaznici programa Global Youth Connect posjetili Sud BiH
(22.07.2014. 08:42)
Grupa od 10 studenata – polaznika programa Global Youth Connect posjetila je dana 18. jula 2014.godine Sud Bosne i Hercegovine. Cilj posjete je upoznavanje sa radom Suda Bosne i Hercegovine.
Izrečena prvostepena presuda u predmetu Fahruin Čago i dr.
(21.07.2014. 15:26)
Nakon okončanog glavnog pretresa, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 21. jula 2014. godine donio i javno objavio prvostepenu presudu kojom su optuženi: Fahrudin Čago i Enes Pašalić oglašeni krivim za produženo krivično djelo poreska utaja i krivično djelo pranje novca, Smail Mujčinović, Rasmin Alajbegović i Nermin Mujanović za produženo krivično djelo porezna utaja, te Mersiha Kvrgić za krivično djelo pranje novca. S tim u vezi Sud im je izrekao sljedeće kazne:
Ukinut pritvor osumnjičenom Rožajac Almedinu i određene mjere zabrane
(18.07.2014. 12:32)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za ukidanje pritvora i određivanje mjera zabrane, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 17. jula 2014.godine donio rješenje kojim je usvojen prijedlog Tužilaštva, te je ukinut pritvor osumnjičenom Rožajac Almedinu i određene sljedeće mjere zabrane:
Prihvaćeno jemstvo i određene mjere zabrane osumnjičenom Leko Miroslavu
(17.07.2014. 08:28)
Odlučujući o prijedlogu branioca osumnjičenog Leko Miroslava, Sud Bosne i Hercegovine je u predmetu Miloš Milutinović i dr. prihvatio ponuđeno jemstvo u ukupnoj vrijednosti od 3.422.625,00 KM, te je dana, 15. jula 2014. godine donio rješenje kojim se osumnjičenom Leko Miroslavu određuje mjera zabrane - zabrana sastajanja sa određenim osobama.
Statusna konferencija u predmetu Bosiljko Marković i dr.
(16.07.2014. 15:39)
Statusna konferencija u predmetu Bosiljko Marković i Ostoja Marković pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 17. juli 2014. godine, sa početkom u 14.45 sati, u sudnici 8.
Ukinut pritvor osumnjičenima i određene mjere zabrane
(16.07.2014. 11:55)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za ukidanje pritvora i određivanje mjera zabrane, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 15. jula 2014.godine donio rješenje kojim je usvojen prijedlog Tužilaštva, te je ukinut pritvor osumnjičenima: Anesu Sadikoviću, Janku Jovanoviću, Milanku Nikiću, Miroslavu Kragulju, Zoranu Cvjetinoviću, Enisi Imširović i Jusufu Ćosoviću i određene sljedeće mjere zabrane:
Početak glavnog pretresa u predmetu Dragan Doderović i dr.
(16.07.2014. 11:45)
Početak glavnog pretresa u predmetu Dragan Doderović i dr. pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju zakazan je za 17. juli 2014. godine, u 13.00 sati, u sudnici 4.
Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Predrag Prošić
(15.07.2014. 13:34)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 03. jula 2014. godine drugostepenu presudu u predmetu Predrag Prošić od 27. marta 2014.godine kojom su kao neosnovane odbijene žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine i branioca optuženog Predraga Prošića i potvrđena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 12. juna 2013. godine.
bosanski hrv срп eng

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.