Arhiva saopštenja

Vijesti

Optuženi u predmetu Dragomir Vasić i dr. izjasnili se da nisu krivi
(30.01.2015. 13:44)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi: Dragomir Vasić, Danilo Zoljić i Radomir Pantić izjasnili su se da nisu krivi.
Optuženi u predmetu Svetozar Perućica i dr. izjasnili se da nisu krivi
(30.01.2015. 13:35)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine, optuženi: Svetozar Perućica, Neđeljko Kuljić, Marko Govedarica, Marko Dunđer, Davor Milićević, Zoran Bandur, Jozo Rašić, Srećko Trifković, Saša Kuljić, Milenko Kuljić, Siniša Kuljić, Bojan Puhalo, Miloš Govedarica i Vuk Vujović izjasnili su se da nisu krivi.
Musajb Kukavica osuđen na 4 godina zatvora
(29.01.2015. 15:18)
Trećestepeno vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 23. januara 2015. godine otpremilo je trećestepenu presudu od 28. novembra 2014. godine kojom je odbijena kao neosnovana žalba branioca optuženog Musajba Kukavice, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 003485 12 Kžk od 18.decembra 2013. godine potvrđena.
Optuženi u predmetu Vide Palameta nije se pojavio na ročištu za izjašnjenje o krivnji
(29.01.2015. 15:14)
Na današnjem ročištu pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, optuženi se nije pojavio.
Sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Zemir Kovačević
(29.01.2015. 13:08)
Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Zemir Kovačević , zakazana je za 30. januar 2015. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 3.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Svetozar Perućica i dr.
(29.01.2015. 12:08)
Izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 30. januar 2015. godine, sa početkom u 10:00 sati u sudnici 6.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Dragomir Vasić i dr.
(29.01.2015. 10:39)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Dragomir Vasić i drugi, zakazano je za 30. januar 2015. godine, sa početkom u 12.15 sati, u sudnici 8.
Početak glavnog pretresa u predmetu Pero Radišić
(29.01.2015. 10:34)
Početak glavnog pretresa u predmetu Pero Radišić pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazan je za 30. januar 2015. godine, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 7.
Potvrđena optužnica u predmetu Esad Jazvin i dr.
(28.01.2015. 16:03)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 05. januara 2015. godine optužnicu koja optužene Jazvin Esada i Čolaković Safeta tereti za počinjenje produženog krivičnog djela porezna utaja iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 29. I članom 54. KZ BiH.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Vide Palameta
(28.01.2015. 15:54)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Vide Palameta, zakazano je za 29. januar 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 3.
Edo Čolaković se izjasnio da nije kriv
(28.01.2015. 15:15)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine, optuženi Edo Čolaković izjasnio se da nije kriv.
Statusna konferencija u predmetu Dragan Marjanović i dr.
(28.01.2015. 15:08)
Statusna konferencija u predmetu Dragan Marjanović i drugi pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazana je za 29. januar 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 4.
Ukinuta presuda u predmetu Fikret Planinčić i dr. i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja
(28.01.2015. 13:16)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 20. januara 2015. godine otpremilo je rješenje od 18. decembra 2014. godine kojim su uvažene žalbe branilaca optuženih Planinčić Fikreta, Menzil Seada i Vatrač Mirsada, te je prvostepena presuda broj: S1 1 K 007511 11 Kri od 13. januara 2014. godine ukinuta i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.
Optuženi u predmetu Enes Ćurić i dr. izjasnili se da nisu krivi
(28.01.2015. 11:29)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi: Enes Ćurić, Ibrahim Demirović, Samir Kreso, Habib Čopelja i Mehmed Kaminić izjasnili su se da nisu krivi.
Djelimično potvrđena optužnica u predmetu Dušan Milunić i dr.
(28.01.2015. 10:40)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 23. januara 2015. godine djelimično potvrdio optužnicu koja: Dušana Milunića, Radomira Stojnića, Radovana Četića, Duška Zorića, Zorana Stojnića, Željka Grbića, Iliju Zorića, Zorana Milunića, Boška Grujičića, Ljubišu Četića, Radeta Grujčića, Uroša Grujčića, Zdravka Antonića i Rajka Gnjatovića tereti za počinjenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama a), d), e), f), g) i k) i članom 180. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Edo Čolaković
(27.01.2015. 13:51)
Izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 28. januar 2015. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 7.
Aleksandar Milinić osuđen na godinu zatvora
(27.01.2015. 12:44)
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je dana, 23. januara 2015. godine donijelo i javno objavilo presudu kojom je optuženi Aleksandar Milinić oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 4. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). S tim u vezi, Sud je optuženog Aleksandra Milinića osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine.
završne riječi Tužilaštva u predmetu Mehura Selimović i dr.
(27.01.2015. 11:17)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva u predmetu Mehura Selimović i drugi pred Apelacionim vijećem Odjelom I za ratne zločine, zakazano je za 28. januar 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 4.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Enes Ćurić i dr.
(27.01.2015. 10:59)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Enes Ćurić i drugi, zakazano je za 28. januar 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 7.
Produžen pritvor Goranu Mrđi, ukinut pritvor i određene mjere zabrane Miloradu Mrđi
(26.01.2015. 14:18)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za produženje pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je donio rješenje 22. januara 2015. godine kojim je djelimično usvojen prijedlog Tužilaštva te je osumnjičenom Goranu Mrđi produžen pritvor zbog osnovane bojazni da će osumnjičeni u slučaju puštanja na slobodu uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, odnosno da postoje naročite okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače. Prema ovom rješenju pritvor je produžen za tri godine od dana potvrđivanja optužnice, odnosno može trajati najduže do 20. januara 2018. godine.
Husein Bosnić izjasnio se da nije kriv
(26.01.2015. 13:45)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine, optuženi Husein Bosnić izjasnio se da nije kriv.
Određen pritvor osumnjičenima Robertu Iličiću i Muji Smajloviću
(26.01.2015. 13:02)
Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 25. januara 2015. godine donio rješenje kojim je usvojen prijedlog te je određen jednomjesečni pritvor osumnjičenim Robertu Iličiću i Muji Smajloviću. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 23. februara 2015. godine ili do nove odluke Suda.
Ukinut pritvor osumnjičenom Alenu Jahiću i određene mjere zabrane
(26.01.2015. 12:22)
Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva za ukidanje pritvora i izricanje mjera zabrane prema osumnjičenom Alenu Jahiću, sudija Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je dana, 23. januara 2015. godine donio rješenje kojim je usvojen prijedlog Tužilaštva te je pritvor ukinut u odnosu na osumnjičenog Alena Jahića i određene sljedeće mjere zabrane:
Optuženi u predmetu Radomir Marković i dr. izjasnili se da nisu krivi
(23.01.2015. 14:07)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi: Radomir Marković, Mile Kušić, Dragan Božović, Saša Perković, Radomir Gluhović, Pero Radović, Ilija Vukašinović i Miloš Vukašinović izjasnili su se da nisu krivi.
Ranko Koprivica osuđen na godinu i 4 mjeseca zatvora
(23.01.2015. 13:59)
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je dana, 20. januara 2015. godine donijelo i javno objavilo presudu kojom je optuženi Koprivica Ranko oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). S tim u vezi, Sud je optuženom Korpivica Ranku izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 4 mjeseca.
Borislav Bajić osuđen na godinu zatvora
(23.01.2015. 13:24)
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je dana, 21. januara 2015. godine donijelo i javno objavilo presudu kojom je optuženi Borislav Bajić oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 4. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). S tim u vezi, Sud je optuženom Borislavu Bajiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 godine.
Aleksandar Ivković osuđen na 4 godine zatvora
(23.01.2015. 13:11)
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je dana, 20. januara 2015. godine donijelo i javno objavilo presudu kojom je optuženi Aleksandar Ivković oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). S tim u vezi, Sud je optuženog Aleksandra Ivkovića osudio na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine.
Nenad Petrović i Mića Trifković izjasnili se da nisu krivi
(22.01.2015. 15:12)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine optuženi Nenad Petrović i Mića Trifković izjasnili su se da nisu krivi po optužnici koja ih tereti za počinjenje produženog krivičnog djela pronevjera u službi.
Mato Čondrić izjasnio se da nije kriv
(22.01.2015. 14:50)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, optuženi Mato Čondrić izjasnio se da nije kriv.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Radomir Marković i dr.
(22.01.2015. 13:08)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Radomir Marković i drugi, zakazano je za 23. januar 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 4.
Završne riječi Tužilaštva u predmetu Josip Tolić
(22.01.2015. 12:57)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva u predmetu Josip Tolić pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 23. januar 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 6.
Potvrđena optužnica u predmetu Goran Mrđa i dr.
(22.01.2015. 12:47)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 20. januara 2015. godine optužnicu koja optužene Gorana Mrđu, Milorada Mrđu, Ranka Mrđu i Milu Kokota tereti za počinjenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 173. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Potvrđena optužnica u predmetu Jadranko Šaran i dr.
(22.01.2015. 12:13)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 12. januara 2015. potvrdio optužnicu kojom se optuženi: Jadranko Šaran, Fahrudin Hadžiosmanagić-Tadžić, Samir Šabić i Zijad Kadić terete da su počinili krivično djelo ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) e) i f) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, i krivično djelo neopravdano odgađanje povratka ratnih zarobljenika iz člana 182. KZ BiH u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Javna sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja u predmetu Milun Kornjača
(22.01.2015. 11:58)
Javna sjednica u predmetu Milun Kornjača pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 23. januar 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 3.
Statusna konferencija u predmetu Stevo Jovanović i dr.
(22.01.2015. 11:50)
Statusna konferencija u predmetu Stevo Jovanović i drugi pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazana je za 23. januar 2015. godine, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 7.
Snažna podrška ambasadorice Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Nj.E. Maureen Elisabeth Cormack, Sudu Bosne i Hercegovine
(22.01.2015. 08:31)
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Nj.E. Maureen Elisabeth Cormack, posjetila je danas, 21.01.2014. godine Sud Bosne i Hercegovine, što je njena prva posjeta, nakon Predsjedništva BiH, jednoj od državnih institucija. Tokom razgovora sa predsjednicom Suda BiH Meddžidom Kreso, Nj.E. gđa Cormack je iskazala snažnu podršku radu Suda Bosne i Hercegovine, kao garantu vladavine prava na državnom nivou i potvrdila kontinuitet pružanja dalje pomoći Vlade SAD-a radu ove institucije.
Mile Puljić izjasnio se da nije kriv
(21.01.2015. 15:39)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, optuženi Mile Puljić izjasnio se da nije kriv.
Studenti Pravnog fakulteta iz Bihaća posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(21.01.2015. 15:12)
Grupa od 50 studenata Pravnog fakulteta iz Bihaća posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine.
Potvrđena optužnica u predmetu Milkan Gojković
(21.01.2015. 10:32)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 06. januara 2015. godine optužnicu koja optuženog Milkana Gojkovića tereti za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 180. stav 1. istog zakona.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Mato Čondrić
(21.01.2015. 10:22)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Mato Čondrić, zakazano je za 22. januar 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 5.
Obustavljeno izvršenje kazne zatvora prema osuđenom Branimiru Glavašu
(20.01.2015. 12:21)
Odlučujući o zahtjevu osuđenog Branimira Glavaša za ponavljanje postupka priznanja i izvršenja strane sudske presude i prekid izdržavanja kazne zatvora, Sud Bosne i Hercegovine je donio rješenje 20. januara 2015. godine kojim je zahtjev za ponavljanje postupka priznanja i izvršenja strane sudske presude, priznate presudom ovoga Suda broj: SU-10-431/10 od 20.09.2010. godine, prema osuđenom Branimiru Glavašu, odbačen kao preuranjen.
Vlado Ilić, Dragiša Vasić i Zdravko Trifunović oslobođeni
(19.01.2015. 15:22)
Nakon okončanog glavnog pretresa, vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je dana, 19. januara 2015. godine donijelo i javno objavilo presudu kojom su optuženi Vlado Ilić, Dragiša Vasić i Zdravko Trifunović oslobođeni optužbe da su počinili i to: optuženi Vlado Ilić - krivično djelo, organizovani kriminal iz člana 250. stav 3., u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a optuženi Dragiša Vasić i Zdravko Trifunović - krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2., u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Adil Vojić i Bekir Mešić izjasnili se da nisu krivi
(19.01.2015. 14:01)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, optuženi Adil Vojić i Bekir Mešić izjasnili se da nisu krivi.
Ukinut pritvor osumnjičenom Radivoju Đorđiću i određene mjere zabrane
(19.01.2015. 13:36)
Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za produženje pritvora osumnjičenim u predmetu Goran Maksimović i dr., Sud Bosne i Hercegovine je dana, 15. januara 2015. godine donio rješenje kojim je djelimično uvažen prijedlog Tužilaštva te je pritvor osumnjičenim: Goranu Maksimoviću, Ljiljanu Mitroviću, Slavku Periću, Miletu Vujeviću, Vukašinu Draškoviću, Gojku Stevanoviću, Cvjetku Popadiću, Raji Lazareviću, Mići Manojloviću produžen zbog osnovane bojazni da će osumnjičeni, ukoliko se nađu na slobodi, uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak odnosno da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače. Prijedlog Tužilaštva za produženje pritvora u odnosu na osumnjičene Slavka Perića i Ljiljana Mitrovića zbog postojanja opasnosti od bjekstva je odbijen kao neosnovan. Prema navedenom rješenju, pritvor može trajati do 15. februara 2015. godine ili do nove odluke Suda.
Bojan Ćalasan osuđen na godinu i 6 mjeseci zatvora
(19.01.2015. 11:54)
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je dana, 15. januara 2015. godine donijelo i javno objavilo presudu kojom je optuženi Bojan Ćalasan oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). S tim u vezi, Sud je optuženom Ćalasan Bojanu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci.
bosanski hrv срп eng

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.