Saopštenja za javnost

Izricanje presude u predmetu Boris Kordić i drugi
27.06.2022, 15:24
Sud Bosne i Hercegovine izreći će sutra, 28.6.2022. godine, presudu u predmetu Boris Kordić i drugi. Izricanje presude je zakazano za 13:00 sati u sudnici broj ...
Određen pritvor osumnjičenom u predmetu Veljko Ugrenović i drugi
27.06.2022, 15:18
Sud Bosne i Hercegovine donio je 23.6.2022. godine rješenje u predmetu Veljko Ugrenović i drugi  kojim je stavljeno van snage rješenje Suda BiH od 18.2.2022. go...
Potvrđena optužnica u predmetu Ejup Ganić i drugi
27.06.2022, 14:17
Sud Bosne i Hercegovine je 12.5.2022. godine potvrdio optužnicu Tužilaštva BiH od 26.4.2022. godine, koja optužene Ejupa Ganića, Zaima Backovića, Hamida Bahtu, ...
Ukinut pritvor osumnjičenom Anđelku Đokiću (predmet Željko Radovanović i dr.)
24.06.2022, 15:02
Sud Bosne i Hercegovine je 22.6.2022. donio rješenje broj S1 2 K 042622 22 Krn 17, kojim je prihvaćen prijedlog Tužilaštva BiH od 22.6.2022., te je prema osumnj...
Objavljena presuda u predmetu Senad Samardžić
24.06.2022, 14:57
Sud Bosne i Hercegovine je 23.6.2022. godine u predmetu Senad Samardžić S1 2 K 036719 21 K, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje ...
Potvrđena optužnica u predmetu Nakiba Peštalić
24.06.2022, 14:53
Sud Bosne i Hercegovine je 13.6.2022. godine u predmetu Nakiba Peštalić S1 2 K 035052 22 Ko potvrdio optužnicu Tužilaštva BiH od 6.6.2022. godine, koja optuženu...
Drugostepena presuda u predmetu Sena Hamzabegović
24.06.2022, 14:47
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je 25.5.2022. godine u predmetu Sena Hamzabegović S1 2 K 040400 22 Kž 5 drugostepenu presudu koj...
Drugostepena presuda u predmetu Adis Abaz
23.06.2022, 13:26
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je 12.5.2022. godine drugostepenu presudu u predmetu Adis Abaz S1 2 K 032157 22 Kž2, kojom su od...
Određen pritvor osumnjičenom Đoki Komaru
21.06.2022, 15:30
Sud Bosne i Hercegovine je 20.6.2022. godine, u predmetu broj S1 2 K 042733 22 Krn Sako Bibić i drugi, prihvatio prijedlog Tužilaštva Bosne i Hercegovine od 19....
Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Senad Džananović i drugi
17.06.2022, 11:15
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je 9.3.2022.g. donijelo drugostepenu presudu u predmetu Senad Džananović i drugi, kojom su kao neosnovane...