Arhiva saopštenja

Vijesti

Izjašnjenje o krivnji u predmetu Pero Jurić i dr.
(07.07.2015. 11:15)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Pero Jurić i dr. je zakazano za 08. juli 2015. godine, sa početkom u 11.30 h, u sudnici 8.
Jasmin Čoloman oslobođen optužbe
(06.07.2015. 14:36)
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je dana, 06. jula 2015. godine presudu kojom je optuženi Jasmin Čoloman oslobođen optužbe za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), u vezi sa članom 29.i 180. stav 1. istog zakona.
Određene mjere zabrane osumnjičenom Naseru Oriću
(06.07.2015. 13:46)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje mjera zabrane, Sud Bosne i Hercegovine je donio rješenje 29. juna 2015. godine kojim je usvojen prijedlog Tužilaštva, te su osumnjičenom Naseru Oriću određene sljedeće mjere zabrane:
Određen pritvor osumnjičenom Almazu Neziroviću
(06.07.2015. 13:41)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 03. jula 2015. godine donio rješenje kojim se stavlja van snage rješenje Okružnog suda u Doboju, broj Ki-4/03 od 28. maja 2003. godine, te se djelimično prihvata prijedlog Tužilaštva BiH i osumnjičenom Almazu Neziroviću određuje jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 02. augusta 2015. godine ili nove odluke Suda.
Javna sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Gang Lan
(06.07.2015. 13:24)
Javna sjednica u predmetu Gang Lan pred vijećem Apleacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 07. juli 2015. godine, sa početkom u 15.00 sati, u sudnici 5.
Safet Brkić se izjasnio da nije kriv
(06.07.2015. 12:51)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine, optuženi Safet Brkić se izjasnio da nije kriv.
Određen pritvor optuženoj Tošić Slobodanki
(03.07.2015. 15:51)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 02. jula 2015. godine, donio rješenje kojim je određen pritvor optuženoj Slobodanki Tošić koji po ovom rješenju može trajati najduže 3 (tri) godine, računajući od dana lišenja slobode ili do nove odluke Suda. Pritvor je određen iz zakonskih razloga iz člana 132. stav 1. tačka a) ZKP BiH.
Srećko Bošković osuđen na 10 (deset) godina zatvora
(03.07.2015. 15:44)
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 03. jula 2015. godine presudu kojom je optuženi Srećko Bošković oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ). Primjenom odredbe člana 142. stav 1. KZ SFRJ i člana 285. ZKP BiH, uz primjenu odredbi članova 33., 38. i 41. KZ SFRJ, Sud BiH je optuženom Srećku Boškoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.
Studenti iz Amerike posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(03.07.2015. 15:27)
U saradnji sa Američkim univerzitetom u Bosni i Hercegovini, Sud Bosne i Hercegovine je danas ugostio grupu od 10 studenata iz Sjedinjenih Američkih Država.
Izricanje prvostepene presude u predmetu Srećko Bošković
(02.07.2015. 14:45)
Izricanje prvostepene presude u predmetu Srećko Bošković pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 03. juli 2015. godine, sa početkom u 12.00 sati, u sudnici 6.
Aleksandar Cvetković oslobođen optužbe
(02.07.2015. 14:20)
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je dana, 02. jula 2015. godine presudu kojom je optuženi Aleksandar Cvetković oslobođen optužbe za krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 29. istog zakona.
Izricanje prvostepene presude u predmetu Aleksandar Cvetković
(01.07.2015. 09:24)
Izricanje prvostepene presude u predmetu Aleksandar Cvetković pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 02. juli 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 6.
Studenti iz Amerike posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(30.06.2015. 15:10)
U okviru trosedmičnog evropskog ljetnog studija, grupa od 4 studenta Duquesne univerziteta u Pittsburghu, Pensilvanijia, Sjedinjene Američke Države, posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine.
Početak glavnog pretresa u predmetu Ali Lokaj i dr.
(30.06.2015. 14:43)
Početak glavnog pretresa pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Ali Lokaj i dr. zakazan je za 01. juli 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 6.
Početak pretresa u predmetu Ivica Ćuk i dr. pred vijećem Apelacionog odjeljenja
(30.06.2015. 11:14)
Početak pretresa u predmetu Ivica Ćuk i dr. pred vijećem Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine zakazan je za 01. juli 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 4.
Javna sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Nasmer Karić i dr.
(29.06.2015. 15:54)
Javna sjednica u predmetu Nasmer Karić i dr. pred vijećem Apleacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 30. juni 2015. godine, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 5.
Slavko Savić osuđen na 8 (osam) godina zatvora
(29.06.2015. 15:37)
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 29. juna 2015. godine presudu kojom je optuženi Slavko Savić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ). Primjenom navedenih zakonskih odredbi i primjenom odredbi člana 142. stav 1. KZ SFRJ i člana 285. Zakona o krivičnom postupku BiH (ZKP BiH), uz primjenu odredbi članova 33., 38. i 41. KZ SFRJ, Sud BiH je optuženom Slavki Saviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.
Statusna konferencija u predmetu Zdenko Andabak i dr.
(29.06.2015. 12:32)
Statusna konferencija u predmetu Zdenko Andabak i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazana je za 30. juni 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 6.
Završne riječi Tužilaštva pred vijećem Apelacionog odjeljenja u predmetu Milun Kornjača
(29.06.2015. 12:23)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva u predmetu Milun Kornjača pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine, zakazano je za 30. juni 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 5.
Određen pritvor Kenanu Frndiću
(26.06.2015. 15:50)
Sud Bosne i Hercegovine je dana 26. juna 2015. godine djelimično prihvatio prijedlog Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te donio rješenje u predmetu Elvis Salčinović i dr. kojim se osumnjičenom Kenanu Frndiću određuje jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 25. jula 2015. godine.
Studenti iz Amerike posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(26.06.2015. 14:39)
Grupa od 13 studenata Univerziteta u Denveru, Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim profesorom posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine.
Optuženi u predmetu Luka Dragičević i dr. izjasnili se da nisu krivi
(26.06.2015. 12:49)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi: Luka Dragičević, Boban Inđić, Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić, Vuk Ratković i Mićo Jovičić izjasnili se da nisu krivi.
Određen pritvor osumnjičenim u predmetu Elvis Salčinović i dr.
(26.06.2015. 12:22)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine je dana 25. juna 2015. godine donio rješenje u predmetu Elvis Salčinović i dr. kojim se osumnjičenim: Elvisu Salčinoviću, Denisu Hamidoviću, Toniju Hamidoviću i Luki Hrustiću određuje jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 23. jula 2015. godine.
Otvoreno pismo predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milanu Tegeltiji
(25.06.2015. 15:22)
Poštovani predsjedniče Tegeltija,
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Luka Dragičević i dr.
(25.06.2015. 12:32)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Luka Dragičević i drugi, zakazano je za 26. juni 2015. godine, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 4.
Izrečena prvostepena presuda u predmetu Bosiljko Marković i dr.
(24.06.2015. 15:45)
Nakon okončanja glavnog pretresa, prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 24. juna 2015. godine presudu kojom su optuženi: Bosiljko Marković i Ostoja Marković oglašeni krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), a u vezi sa članom 22. istog zakona. Primjenom navedenih zakonskih odredbi i primjenom odredbi članova 33, 38 i 41. KZ SFRJ, za navedeno krivično djelo, Sud BiH je optuženom Marković Bosiljku izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina i optuženom Marković Ostoji kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.
Ukinut pritvor Robertu Iličiću i određene mjere zabrane
(24.06.2015. 12:42)
Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 23. juna 2015. godine donio rješenje kojim se osumnjičenom Robertu Iličiću ukida pritvor i određuju sljedeće mjere zabrane:
bosanski hrv срп eng

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.