Arhiva saopštenja

Vijesti

Ratko Dronjak osuđen na 15 godina zatvora
(27.03.2015. 15:53)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 11. februara 2015. godine drugostepenu presudu u predmetu Ratko Dronjak kojom se presuda Suda od 21. februara 2013. godine preinačava u dijelu primjene materijalnog zakona i odluke o kazni tako što se radnje opisane u tačkama III-5, III-6, III-7, III-8, III-9, III-10, III-11, III-12, III-13, III-14 za koje je Ratko Dronjak navedenom presudom oglašen krivim, pravno kvalifikuju kao krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona SFRJ, te se optuženi osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. U preostalom dijelu presuda Suda BiH od 21. februara 2013. godine ostaje neizmijenjena. Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.
Optuženi u predmetu Jadranko Šaran i dr. izjasnili se da nisu krivi
(27.03.2015. 14:47)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi: Jadranko Šaran, Samir Šabić i Zijad Kadić izjasnili se da nisu krivi.
Članovi ELSA-e iz Sarajeva posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(27.03.2015. 13:05)
Grupa od 30 studenata prava, članova Evropskog udruženja studenata prava iz Sarajeva posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine.
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva i odbrane u predmetu Nasmer Karić i dr.
(26.03.2015. 12:02)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva i odbrane u predmetu Nasmer Karić i dr. pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, zakazano je za 27. mart 2015. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 8.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Jadranko Šaran i dr.
(26.03.2015. 10:56)
Izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Jadranko Šaran i drugi, zakazano je za 27. mart 2015. godine, sa početkom u 11.30 sati, u sudnici 8.
Završne riječi Tužilaštva BiH u predmetu Ibro Macić
(26.03.2015. 10:33)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva BiH u predmetu Ibro Macić pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 27. mart 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 7.
Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Milun Kornjača
(25.03.2015. 15:09)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 10. marta 2015. godine drugostepenu presudu u predmetu Milun Kornjača, kojom se žalba branioca optuženog Miluna Kornjače u cijelosti odbija kao neosnovana i prvostepena presuda Suda BiH izjavljena na osuđujući dio potvrđuje, kao i žalba Tužilaštva BiH na tačku 1g. oslobađajućeg dijela iste presude i odluke o kazni, te se prvostepena presuda u tom dijelu potvrđuje. Žalba Tužilaštva se uvažava u dijelu koji se odnosi na tačke 1l. i 1n. izreke oslobađajućeg dijela prvostepene presude, ista se u tom dijelu ukida i određuje održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.
Nenad Petrović i Mićo Trifković osuđeni na 9 odnosno 6 mjeseci zatvora
(25.03.2015. 13:24)
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, sudija Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je dana, 24. marta 2015. godine donio i javno objavio presudu kojom je optuženi Nenad Petrović oglašen krivim da je pod tačkom 1. izreke presude počinio produženo krivično djelo pronevjera u službi iz člana 221. stav 2. u vezi stavom 1. i članom 54. KZ BiH, a Mićo Trifković pod tačkom 2. izreke presude počinio produženo krivično djelo pronevjera u službi - pomaganjem iz člana 221. stav 2. u vezi sa stavom 1., te članom 54. i 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, Sud je optuženom Petroviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci, a optuženom Trifkoviću kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Joja Plavanjac i dr.
(25.03.2015. 12:06)
Izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, u predmetu Joja Plavanjac i drugi, zakazano je za 26. mart 2015. godine, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 5.
Razdvaja se postupak u odnosu na Radivoja Đorđića
(25.03.2015. 10:30)
U predmetu protiv optuženih Goran Maksimović i drugi, doneseno je rješenje kojim se razdvaja krivični postupak u odnosu na optuženog Radivoja Đorđića, postupak protiv njega će se posebno voditi pod novim brojem: S1 K 08563 15 Kro.
Optuženi u predmetu Goran Maksimović i dr. izjasnili se da nisu krivi
(25.03.2015. 08:29)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi: Goran Maksimović, Ljiljan Mitrović, Slavko Perić, Mile Vujević, Vukašin Drašković, Gojko Stevanović, Cvjetko Popadić, Rajo Lazarević i Mićo Manojlović izjasnili se da nisu krivi.
Ukinut pritvor osumnjičenima Miletić i Brkić i određene mjere zabrane
(24.03.2015. 10:46)
Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje mjera zabrane, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 23. marta 2015. godine donio rješenje kojim je djelimično usvojen prijedlog te je prema osumnjičenima Azri Miletić i Rami Brkiću ukinut pritvor i određene sljedeće mjere zabrane:
Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja u predmetu Veselko Raguž i dr.
(24.03.2015. 09:52)
Početak pretresa u predmetu Veselko Raguž i drugi pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 25. mart 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 4.
Početak glavnog pretresa u predmetu Miroslav Šušak
(23.03.2015. 11:29)
Početak glavnog pretresa u predmetu Miroslav Šušak pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine, zakazan je za 24. mart 2015. godine, u 13.00 sati, u sudnici 3.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Goran Maksimović i dr.
(23.03.2015. 10:46)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Goran Maksimović i drugi, zakazano je za 24. mart 2015. godine, sa početkom u 15.00 sati, u sudnici 4.
Josip Tolić osuđen na 10 godina zatvora
(20.03.2015. 15:36)
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 20. marta 2015. godine presudu kojom je optuženi Josip Tolić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništa iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), a u vezi sa članom 22. istog zakona. S tim u vezi, Sud je optuženom Toliću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.
Optuženi u predmetu Adis Burić i dr. izjasnili se da nisu krivi
(20.03.2015. 15:32)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine optuženi Adis Burić, Danko Dragoje, Edin Arnautović, Semir Habibija, Petar Bošnjak, Mario Bošnjak, Denis Tabaković, Igor Lečić, Slađan Dragićević, Almir Denjo, Valentina Sulić i Josip Ćužić izjasnili su se da nisu krivi.
Ukinut pritvor Enveru Džanki
(20.03.2015. 14:50)
Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za ukidanje pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 20. marta 2015. godine donio rješenje kojim je usvojen prijedlog Tužilaštva te je ukinut pritvor osumnjičenom Enveru Džanki.
Članovi ELSA-e iz Sarajeva posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(20.03.2015. 13:04)
Grupa od 30 studenata prava, članova Evropskog udruženja studenata prava iz Sarajeva posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine.
Mijo Golub pravosnažno oslobođen
(20.03.2015. 12:30)
Nakon održanog pretresa vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana, 20. marta 2015. godine izreklo drugostepenu presudu kojom je optuženi Mijo Golub oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 3. u vezi sa stavom 1. i krivično djelo odavanje tajnih podataka iz člana 164. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 53. i 54. KZ BiH.
Mirsad Šijak osuđen na 7 godina i 9 mjeseci zatvora
(20.03.2015. 11:39)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je dana, 17.03.2015. godine drugostepenu presudu u predmetu Mirsad Šijak, kojom je žalba osuđenog Šijak Mirsada djelimično uvažena, te je presuda Suda BiH od 24.12.2014. godine preinačena u odluci o jednistvenoj kazni, tako što je Mirsad Šijak, na osnovu odredbe člana 53. stav 2. tačka b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina i 9 (devet) mjeseci, a u koju kaznu mu je, na osnovu člana 56. KZ BiH, uračunato vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora izrečene presudom Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 070-0-KŽK-08-000016 od 02.04.2009. godine, koja je postala pravosnažna dana, 27.01.2010. godine, u trajanju od 1 (jedne) godine, te do sada izdržana kazna zatvora po presudi Suda BiH, broj: S1 1 K 007209 12 Kri od 18.01.2013. godine, pravosnažna dana, 15.11.2013. godine.
Završne riječi Tužilaštva BiH u predmetu Ibro Macić
(19.03.2015. 12:54)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva BiH u predmetu Ibro Macić pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 20. mart 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 7.
Izricanje prvostepene presude u predmetu Josip Tolić
(19.03.2015. 12:39)
Izricanje prvostepene presude u predmetu Josip Tolić pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 20. mart 2015. godine, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 6.
Izricanje presude u predmetu Mijo Golub pred vijećem Apelacionog odjeljenja
(19.03.2015. 12:32)
Izricanje presude pred vijećem Apelacionog odjeljenja, Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Mijo Golub zakazano je za 20. mart 2015. godine, sa početkom u 10.30 sati, u sudnici 6.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Adis Burić i dr.
(19.03.2015. 12:28)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Adis Burić i dr. zakazno je za 20. mart 2015. godine, sa početkom u 15:00 sati, u sudnici 6.
Ilija Jurić izjasnio se da nije kriv
(18.03.2015. 15:39)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, optuženi Ilija Jurić izjasnio se da nije kriv.
Statusna konferencija u predmetu Jozo Đojić
(18.03.2015. 11:21)
Statusna konferencija u predmetu Jozo Đojić pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, zakazana je 19. mart 2015.godine, sa početkom u 11.30 sati, u sudnici 3.
Određene mjere zabrane osumnjičenom Darku Pervanu
(17.03.2015. 15:45)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje mjera zabrane osumnjičenom Darku Pervanu, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 17. marta 2015. godine donio rješenje kojim je uvažen prijedlog Tužilaštva, te su osumnjičenom Pervanu određene sljedeće mjere zabrane:
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Ilija Jurić
(17.03.2015. 12:17)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH u predmetu Ilija Jurić, zakazano je za 18. mart 2015. godine, sa početkom u 15.00 sati, u sudnici 3.
Završne riječi Tužilaštva BiH u predmetu Goran Popović
(17.03.2015. 12:06)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva BiH u predmetu Goran Popović pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 18. mart 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 7.
Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Abduladhim Maktouf
(17.03.2015. 11:54)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je drugostepenu presudu broj: S1 1 K 013517 14 Krž od 25. februara 2015.godine u predmetu Abduladhim Maktouf, kojom je žalba branioca optuženog Abduladhima Maktoufa djelimično uvažena, te je prvostepena presuda Suda BiH od 11. jula 2014.godine preinačena u dijelu u kojim je odlučeno koje se presude djelimično stavljaju van snage, kao i u odluci o kazni, tako što je djelimično stavljena van snage drugostepena presuda Suda BiH broj KPŽ-32/05 od 04. aprila 2006.godine, te je optuženi Abduladhim Maktouf, za krivično djelo koje je pobijanom presudom kvalifikovano kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ( preuzeti KZ SFRJ), u vezi sa članom 24. istog zakona, a za koje je oglašen krivim presudom koja je djelimično stavljena van snage, uz primjenu odredaba člana 33., 34., 38., 41., 42. tačka 1. i 43. stav 1. tačka 1. navedenog zakona, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine. U preostalom dijelu pobijana presuda je ostala neizmijenjena. Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.
Određen pritvor osumnjičenima u predmetu Osman Abdel Salam i dr.
(16.03.2015. 16:11)
Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 16. marta 2015. godine donio rješenje kojim je usvojen prijedlog te je određen jednomjesečni pritvor osumnjičenim Osman Abdel Salamu, Amaru Šljivi, Adisu Ramiću i Enveru Džanki. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 13. aprila 2015. godine ili do nove odluke Suda.
Potvrđena optužnica u predmetu Mladen Kurdija
(16.03.2015. 12:34)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 18. decembra 2014. godine optužnicu koja Mladena Kurdiju tereti za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), e) i f) u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. i članom 29. Krivičnog zakona BiH.
Završne riječi odbrane u predmetu Indira Kamerić
(16.03.2015. 12:29)
Iznošenje završnih riječi odbrane u predmetu Indira Kamerić pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 17. mart 2015. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sudnici 7.
bosanski hrv срп eng

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.