Arhiva saopštenja

Vijesti

Potvrđena optužnica u predmetu Ibrahim Demirović
(31.10.2014. 13:03)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 27. oktobra 2014. godine optužnicu koja optuženog Ibrahima Demirovića tereti za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Potvrđena optužnica u predmetu Enes Ćurić i dr.
(30.10.2014. 15:25)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 15. oktobra 2014. godine optužnicu koja optužene Enesa Ćurića, Ibrahima Demirovića, Samira Kresu, Habiba Čopelja i Mehmeda Kaminića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Potvrđena optužnica u predmetu Ibro Turajlić
(30.10.2014. 15:11)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 27. oktobra 2014. godine optužnicu koja optuženog Ibru Turajlića tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. u vezi sa članom 30. stav 1. i članom 13. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Potvrđena optužnica u predmetu Nevenko Božičić i dr.
(30.10.2014. 11:49)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 22. oktobra 2014. godine optužnicu koja optužene Nevenka Božičića i Slavka Bibića tereti za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje novca iz člana 205. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Milisavljević i Pantelić oglašeni krivim, Tasić oslobođen
(29.10.2014. 13:56)
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 28. oktobra 2014. godine presudu kojom su optuženi Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. S tim u vezi optuženi Predrag Milisavljević i optuženi Miloš Pantelić su osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od po 20 godina. Istom presudom optuženi Predrag Milisavljević je oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom f) i g) u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, dok je optuženi Miloš Pantelić oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom e), f), h) i k) u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Istom presudom optuženi Predrag Milisavljević, Miloš Pantelić i Ljubomir Tasić su oslobođeni optužbe da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom d) i e), u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Predrag Vrakelja priznao krivnju
(29.10.2014. 10:43)
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje u predmetu Arif Peleš i dr. prvostepeno vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je 27. oktobra 2014. godine izreklo presudu kojom je optuženi Predrag Vrakelja oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 4. u vezi sa krivičnim djlom neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe iz člana 193. stav 1. Krivičnog zakona BiH. S tim u vezi, Sud je izrekao optuženom Predragu Vrakelji uslovnu osudu kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od 4 (četiri) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Optuženom je, također, izrečena mjera sigurnosti – oduzimanje predmeta, dok je oslobođen dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.
Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Satko Kekić i dr.
(28.10.2014. 13:02)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 06. oktobra otpremilo je drugostepenu presudu od 31. jula 2014. godine kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine, branioca optuženog Satka Kekića, branioca optuženog Dželada Palića i branioca optuženog Amira Fazlića te je prvostepena presuda od 24. aprila 2014. godine potvrđena u odnosu na optužene Satka Kekića, Dželada Palića i Amira Fazlića. Istom presudom uvažena je žalba advokata Zuhre Kekić te je prvostepena presuda u odnosu na optuženu Zuhru Kekić preinačena u pogledu primjene krivičnog zakona na način da je optužena Zuhra Kekić oslobođena optužbe i oslobođena plaćanja troškova krivičnog postupka. U ostalom dijelu prvostepena presuda je ostala neizmijenjena.
Optuženi u predmetu Rešad Mujkić izjasnio se da nije kriv
(28.10.2014. 12:17)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi Rešad Mujkić izjasnio se da nije kriv.
Djelimično ukinuta presuda u predmetu Željko Jukić
(28.10.2014. 12:10)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je drugostepenu presudu od 29. septembra 2014. godine kojom je kao neosnovana odbijena žalba Tužilaštva BiH u dijelu koji se odnosi na oslobađajući dio presude Suda BiH broj: S1 1 K 008728 12 Kri od 15.01.2014 godine, i navedena presuda u tom dijelu potvrđena, dok su žalbe optuženog Željka Jukića i braniteljice optuženog uvažene i presuda u osuđujućem dijelu ukinuta, te određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.
Završne riječi Tužilaštva i odbrane u predmetu Hariz Habibović
(28.10.2014. 11:00)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva i odbrane u predmetu Hariz Habibović pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 29. oktobar 2014. godine, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 7.
Odbijen prijedlog Tužilaštva za određivanje pritvora u predmetu Neven Kulenović i dr.
(27.10.2014. 14:03)
Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 24. oktobra 2014. godine donio rješenje kojim je kao neosnovan odbijen prijedlog Tužilaštva.
Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja u predmetu Safet Ahmetaj i dr.
(27.10.2014. 12:35)
Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Safet Ahmetaj i dr. pred vijećem Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 28. oktobar 2014. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sudnici 5.
Ukinut pritvor osumnjičenima i određene mjere zabrane
(27.10.2014. 12:10)
Odlučujući o žalbama Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te žalbama branioca osumnjičenog Jerke Ivankovića Lijanovića, branioca osumnjičenog Slave Ivankovića Lijanovića, branioca osumnjičenog Joze Ivankovića Lijanovića, branioca osumnjičenog Milorada Bahilja i branioca osumnjičenog Mirka Galića, vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje 24. oktobra 2014. godine kojim je osumnjičenima ukinut pritvor i određene sljedeće mjere zabrane, i to:
Izricanje prvostepene presude u predmetu Predrag Milisavljević i drugi
(27.10.2014. 11:55)
Izricanje prvostepene presude u predmetu Predrag Milisavljević i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 28. oktobar 2014. godine, sa početkom u 15.00 sati, u sudnici 6.
Početak glavnog pretresa u predmetu Edhem Godinjak i dr.
(27.10.2014. 11:12)
Početak glavnog pretresa u predmetu Edhem Godinjak i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazan je za 28. oktobar 2014. godine, u 09.00 sati, u sudnici 4.
Saopštenje za javnost Suda Bosne i Hercegovine
(27.10.2014. 09:37)
Povodom komentara Tužilaštva Bosne Hercegovine na odluku Suda BiH o neprihvatanju prijedloga Tužilaštva za određivanje pritvora osumnjičenim osobama u predmetu Neven Kulenović i drugi, Sud Bosne i Hercegovine izdaje sljedeće saopštenje za javnost:
Djelimično ukinuta prvostepena presuda u predmetu Haris Čaušević i dr.
(24.10.2014. 15:39)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 20. oktobra 2014. godine otpremilo je drugostepenu presudu od 12. juna 2014. godine kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te je prvostepena presuda od 20. decembra 2013. godine potvrđena u oslobađajućem dijelu u odnosu na optuženog Nasera Palislamovića. Istovremeno je uvažena žalba branilaca optuženog Harisa Čauševića te je prvostepena presuda ukinuta u osuđujućem dijelu i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.
Određen pritvor osumnjičenima u predmetu Andrija Bjelošević i drugi
(24.10.2014. 13:10)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za produženje mjere pritvora, Apelaciono vijeće Suda BiH donijelo je dana, 23.10.2014. godine rješenje kojim je uvažena žalba Tužilaštva na rješenje Suda BiH od 30.09.2014. godine. S tim u vezi Sud BiH produžio je pritvor osumnjičenima u predmetu Andrija Bjelošević i drugi za još najviše dva mjeseca od dana lišenja slobode osumnjičenih. Pritvor je produžen: Bjelošević Andriji, Savić Milanu, Kuzmanović Dušanu, Đukić Marinku, Pijunović Miroslavu, Ćulibrk Dobrivoju, Gavranović Saši, Dević Vitomiru i Šljuka Zoranu.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Rešad Mujkić
(24.10.2014. 13:05)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Rešad Mujkić, zakazano je za 28. oktobar 2014.godine, sa početkom u 12.00 sati, u sudnici 3.
Završne riječi Tužilaštva i odbrane u predmetu Vehid Subotić
(23.10.2014. 15:42)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva i odbrane u predmetu Vehid Subotić pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 24. oktobar 2014. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 8.
Optuženi u predmetu Ramo Žilić i dr. izjasnili se da nisu krivi
(23.10.2014. 15:31)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi Ramo Žilić i Esad Gakić izjasnili su se da nisu krivi.
Optuženi u predmetu Gligor Begović izjasnio se da nije kriv
(23.10.2014. 12:13)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi Gligor Begović izjasnio se da nije kriv.
Bogdan Marušić oslobođen optužbe
(23.10.2014. 11:21)
Prvostepeno vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 22. oktobra 2014. godine presudu kojom je optuženi Bogdan Marušić oslobođen optužbe da je počinio produženo krivično djelo porezne utaje iz člana 210. stav 2. u vezi stava 1., a sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Draženko Volaš i pravno lice „Sistem Euroinvest“ oglašeni krivim
(22.10.2014. 14:35)
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje u predmetu Draženko Volaš i dr. prvostepeno vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je 21. oktobra 2014. godine izreklo presudu kojom su optuženi Draženko Volaš i pravno lice „Sistem Euroinvest“ oglašeni krivim za produženo krivično djelo porezna utaja iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 54. i članom 124. tačka c) istog zakona. S tim u vezi, Sud im je izrekao: optuženom Draženku Volašu uslovnu osudu kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od 3 (tri) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo, a optuženom pravnom licu „Sistem Euroinvest“ d.o.o Banja Luka novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM (pethiljada) KM koju je pravno lice dužno platiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti ove presude.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Ramo Žilić i dr.
(22.10.2014. 13:29)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Ramo Žilić, zakazano je za 23. oktobar 2014.godine, sa početkom u 15.00 sati, u sudnici 8.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Gligor Begović
(22.10.2014. 10:49)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Gligor Begović, zakazano je za 23. oktobar 2014.godine, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 5.
Mario Šego, Šefik Hasanović i Muhamed Gurbeta oslobođeni optužbe
(21.10.2014. 16:02)
Prvostepeno vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine izreklo je danas presudu kojom su optuženi Mario Šego, Šefik Hasanović i Muhamed Gurbeta oslobođeni optužbe da su počinili: optuženi Mario Šego i Šefik Hasanović - krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 224. stav 2. KZBiH i krivično djelo krivotvorenja službene isprave iz člana 226. stav 1. KZBiH, u vezi sa članom 53. i 54. KZ BiH, a optuženi Muhamed Gurbeta - krivično djelo krivotvorenja službene isprave iz člana 389. stav 2. u vezi stava 1. KZFBiH i krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. KZ FBiH, u vezi sa članom 53. i 54 KZ FBiH.
Studenti Pravnog fakulteta iz Banja Luke posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(21.10.2014. 15:21)
Grupa od 50 studenata Pravnog fakulteta iz Banja Luke posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine. Predstavnici Odjeljenja za informiranje javnosti Suda BiH u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj zajedno su organizirali posjetu studenata prava Sudu Bosne i Hercegovine.
Potvrđena optužnica u predmetu Srećko Bošković
(21.10.2014. 14:01)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 08. oktobra 2014. godine optužnicu koja optuženog Srećka Boškovića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Potvrđena optužnica u predmetu Novak Mitrović i dr.
(21.10.2014. 13:26)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 14. oktobra 2014. godine optužnicu koja optužene Novaka Mitrovića i Dragana Glogovca tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. u vezi sa članom 22. i 48. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Produžen pritvor osumnjičenima u predmetu Dragiša Brnić i dr.
(21.10.2014. 13:13)
Sud Bosne i Hercegovine je donio rješenje 16. oktobra 2014. godine kojim je djelimično uvažena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine te je rješenje Suda od 06. oktobra 2014. godine o ukidanju pritvora i određivanju mjera zabrane preinačeno na način da je osumnjičenima Dragiši Brniću, Nevenu Staniću, Dušku Spasojeviću i Edinu Dugaliću produžen pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, osnovane bojazni da bi osumnjičeni, ukoliko se nađu na slobodi, mogli ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, te da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, kao i postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti ili dovrštiti krivično djelo.
Optuženi u predmetu Muhamed Šišić i dr. izjasnili se da nisu krivi
(21.10.2014. 12:57)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi Muhamed Šišić i Emir Drakovac izjasnili su se da nisu krivi.
Sjednica pred vijećem Apelacionog odjeljenja u predmetu Najdan Mlađenović i dr.
(21.10.2014. 08:37)
Sjednica u predmetu Najdan Mlađenović i dr. pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 21. oktobar 2014. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 3.
Optuženi u predmetu Ekrem Ibračević i dr. izjasnili se da nisu krivi
(20.10.2014. 14:33)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi Ekrem Ibračević, Faruk Smajlović i Sejdalija Čović izjasnili su se da nisu krivi.
Određen pritvor osumnjičenima Marijanu i Slavku Jovanoviću
(20.10.2014. 12:14)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 18. oktobra 2014. godine donio rješenje kojim je djelimično uvažen prijedlog Tužilaštva, te je osumnjičenim Marijanu Jovanoviću i Slavku Jovanoviću određen pritvor u trajanju od mjesec dana. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 17. novembra 2014. godine ili do nove odluke Suda.
Određen pritvor osumnjičenima Stevi i Milosavu Jovanoviću
(20.10.2014. 11:57)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 17. oktobra 2014. godine donio rješenje kojim je djelimično uvažen prijedlog Tužilaštva, te je osumnjičenim Stevi Jovanoviću i Milosavu Jovanoviću određen pritvor u trajanju od mjesec dana. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 16. novembra 2014. godine ili do nove odluke Suda.
Ukinut pritvor i određene mjere zabrane osumnjičenim u predmetu Nenad Petrović i dr.
(20.10.2014. 11:49)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 16. oktobra 2014. godine donio rješenje u predmetu Nenad Petrović i dr. kojim se osumnjičenima Nenadu Petroviću i Mići Trifkoviću ukida pritvor i određuju sljedeće mjere zabrane:
Početak glavnog pretresa u predmetu Marijan Brnjić i dr.
(20.10.2014. 11:24)
Početak glavnog pretresa u predmetu Marijan Brnjić i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazan je za 21. oktobar 2014. godine, u 13.00 sati, u sudnici 8.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Muhamed Šišić i dr.
(20.10.2014. 10:59)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Muhamed Šišić i drugi, zakazano je za 21. oktobar 2014.godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 4.
bosanski hrv срп eng

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.