Arhiva saopštenja

Vijesti

Određene mjere zabrane osumnjičenim u predmetu Vahid Bajrektarević i dr.
(24.04.2015. 15:56)
Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 22. aprila 2015. godine donio rješenje kojim je odbijen prijedlog za određivanje pritvora i osumnjičenim Zijadu Naniću, Esadu Kudeliću, Nedžadu Bapiću, Senadu Salkiću, Hasanu Mustafiću i Samiru Isakoviću određene su sljedeće mjere zabrane:
Ukinut pritvor Senadu Šabiću i određene mjere zabrane
(24.04.2015. 15:45)
Sud Bosne i Hercegovine donio je dana, 24. aprila 2015. godine rješenje u predmetu Azra Miletić i dr. kojim se odbija prijedlog Tužilaštva BiH za produženje pritvora osumnjičenom Senadu Šabiću i određuju sljedeće mjere zabrane:
Određen pritvor osumnjičenom Vahidu Bajrektareviću
(24.04.2015. 14:54)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 22. aprila 2015. godine donio rješenje kojim je uvažen prijedlog Tužilaštva, pa je osumnjičenom Vahidu Bajrektareviću određen jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 22. maja 2015. godine ili nove odluke Suda.
Potvrđena optužnica u predmetu Zdravko Jurković i dr.
(23.04.2015. 13:49)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 17. aprila 2015. godine potvrdio optužnicu koja optužene Zdravka Jurkovića, Mladenku Ostojić i Šimu Šljivića tereti za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama.
Određene mjere zabrane Redži Baliću
(23.04.2015. 12:30)
Nakon potvrđivanja optužnice i odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje mjera zabrane, Sud Bosne i Hercegovine je donio rješenje 20. aprila 2015. godine kojim je usvojen prijedlog Tužilaštva, te su optuženom Redži Baliću određene sljedeće mjere zabrane:
Informacija o ročištu u predmetu Azra Miletić i dr.
(22.04.2015. 12:05)
U predmetu Azra Miletić i dr. zakazano je ročište po prijedlogu Tužilaštva BiH za produženje pritvora u odnosu na osumnjičenog Senada Šabića za dan, 23.april 2015. g, u sudnici 3, od 09:00 do 11:00 sati.
Lan Gang oslobođen optužbe
(21.04.2015. 15:41)
Nakon održanog glavnog pretresa u predmetu Lan Gang, sudija pojedinac Odjela II organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegvoine donio je i javno objavio dana, 21. aprila 2015. godine, presudu kojom je optuženi Lan Gang oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo porezna utaja iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Početak glavnog pretresa u predmetu Mirko Vrućinić
(21.04.2015. 11:36)
Početak glavnog pretresa u predmetu Mirko Vrućinić pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazan je za 22. april 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 3.
Završne riječi odbrane u predmetu Vitomir Racković
(21.04.2015. 10:46)
Iznošenje završnih riječi odbrane u predmetu Vitomir Racković pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 22. april 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 3.
Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja u predmetu Boris Rutešić
(20.04.2015. 11:10)
Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja, Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Boris Rutešić zakazana je za 21. april 2015. godine, sa početkom u 14.30 sati, u sudnici 5.
Sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Vehid Subotić
(20.04.2015. 10:46)
Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Vehid Subotić, zakazana je za 21. april 2015. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 5.
Ibro Macić osuđen na 10 (deset) godina zatvora
(17.04.2015. 13:52)
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 17. aprila 2015. godine presudu kojom je optuženi Ibro Macić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), a u vezi sa članom 22. istog Zakona. S tim u vezi, Sud je optuženom Ibri Maciću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.
Indira Kamerić osuđena na 3 godine zatvora
(17.04.2015. 12:25)
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 17. aprila 2015. godine presudu kojom je optužena Indira Kamerić oglašena krivom za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), a sve u vezi sa članom 22. istog zakona. S tim u vezi, Sud je optuženoj Indiri Kamerić izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.
Izrečena drugostepena presuda u predmetu Đemo Ždralović i dr.
(17.04.2015. 12:14)
Nakon održanog pretresa vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana, 16. aprila 2015. godine izreklo i javno objavilo drugostepenu presudu kojom je optuženi Đemo Ždralović oglašen krivim za krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama, za koje mu je Sud izrekao kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina. Preciznije, optuženi Đemo Ždralović oglašen je krivim da je u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, na području Kraljevine Holandije kupio 7 kg opojne droge amfetamin-speed, istu prevezao na područje Bosne i Hercegovine sa namjerom njene prodaje i dalje distribucije, u čemu je spriječen od strane pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu.
Ukinut pritvor osumnjičenom Vahidu Bajrektareviću i određene mjere zabrane
(17.04.2015. 11:38)
Odlučujući o prijedlogu odbrane osumnjičenog Vahida Bajrektarevića o ukidanju pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 15. aprila 2015. godine donio rješenje kojim se uvažava žalba odbrane, te se rješenje o određivanju pritvora od 8. aprila 2015.godine preinačava na način da se osumnjičenom određuju sljedeće mjere zabrane:
Potvrđena optužnica u predmetu Nedžad Bajraktarević
(17.04.2015. 10:16)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 14. aprila 2015. godine potvrdio optužnicu koja tereti optuženog Nedžada Bajraktarevića da je počinio krivično djelo pronevjera u službi iz člana 221. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona BiH.
Izrečena drugostepena presuda u predmetu Zijad Turković i dr.
(16.04.2015. 14:43)
Nakon održanog pretresa vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana, 16. aprila 2015. godine izreklo i javno objavilo drugostepenu presudu kojom je optuženi Zijad Turković oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlašteni promet opojnim drogama, razbojništvo, pokušaj ubistva, izazivanje opće opasnosti, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, pripremanje krivičnog djela, izazivanje opće opasnosti, nedozvoljeno držanje oružja ili ekslpozvnih materija, pripremanje krivičnog djela u vezi sa krivičnim djelom ubistvo, ubistvo iz člana 166. stav 1. KZ FBiH i krivično djelo ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka a) KZ FBiH, zatim krivično djelo iznuda i produženo krivično djelo pranje novca, optuženi Saša Stjepanović oglašen krivim za organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlašteni promet opojnim drogama i razbojništvo, optuženi Muamer Zahitović oglašen krivim za krivično djelo iznude i krivično djelo pranje novca, optuženi Milenko Lakić oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima pripremanje krivičnog djela iz člana 339. KZ FBiH u vezi sa krivičnim djelom ubistvo iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, ubistvo iz člana 166. Stav 1. KZ FBiH, ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i optuženi Fadil Aljović oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom ubistvo iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 33. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Dragan Dopuđa
(16.04.2015. 14:05)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Dragan Dopuđa, zakazano je za 17. april 2015. godine, sa početkom u 14.30 sati, u sudnici 3.
Potvrđena optužnica u predmetu Husein Erdić i dr.
(16.04.2015. 12:47)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 15. aprila 2015. godine optužnicu koja optužene Huseina Erdića, Midhata Traku, Nevada Hušidića i Merima Keserovića tereti za počinjenje krivičnog djela protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama.
Početak glavnog pretresa u predmetu Dušan Milunić i dr.
(16.04.2015. 11:53)
Početak glavnog pretresa u predmetu Dušan Milunić i drugi pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazan je za 17. april 2015. godine, sa početkom u 12.00 sati, u sudnici 6.
Početak glavnog pretresa u predmetu Goran Maksimović i dr.
(16.04.2015. 11:39)
Početak glavnog pretresa u predmetu Goran Maksimović i drugi pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazan je za 17. april 2015. godine, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 6.
Izricanje prvostepene presude u predmetu Ibro Macić
(16.04.2015. 11:12)
Izricanje prvostepene presude u predmetu Ibro Macić pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 17. april 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 3.
Izricanje prvostepene presude u predmetu Indira Kamerić
(16.04.2015. 10:47)
Izricanje prvostepene presude u predmetu Indira Kamerić pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 17. april 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 6.
Sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Eso Macić
(15.04.2015. 12:22)
Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Eso Macić, zakazana je za 16. april 2015. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sudnici 5.
Završne riječi u predmetu Lan Gang
(15.04.2015. 12:16)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva i odbrane u predmetu Lan Gang pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine, zakazano je za 16. april 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 7.
Izricanje presude pred vijećem Apelacionog odjeljenja u predmetu Đemo Ždralović i dr.
(15.04.2015. 10:21)
Izricanje drugostepene presude u predmetu Đemo Ždralović i dr. pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 16. april 2015. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 5.
Izricanje presude pred vijećem Apelacionog odjeljenja u predmetu Zijad Turković i dr.
(15.04.2015. 09:51)
Izricanje drugostepene presude u predmetu Zijad Turković i dr. pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 16. april 2015. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sudnici 6.
Izrečena prvostepena presuda u predmetu Ivan Zelenika i drugi
(14.04.2015. 15:39)
Nakon okončanja glavnog pretresa, prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 14. aprila 2015. godine presudu kojom su optuženi: Ivan Zelenika, Ivan Medić, Edib Buljubašić i Marina Grubišić-Fejzić oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti (progon) iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. istog zakona.
Potvrđena optužnica u predmetu Sven Alkalaj
(14.04.2015. 13:10)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 04. marta 2015. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Svena Alkalaja tereti da je počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Potvrđena optužnica u predmetu Redžo Balić
(14.04.2015. 12:32)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 08. aprila 2015.godine potvrdio optužnicu koja optuženog Redžu Balića tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Pripravnici Centra za postkonfliktna istraživanja posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(13.04.2015. 14:46)
Grupa od 6 pripravnika Centra za postkonfliktna istraživanja (PCRC) u Sarajevu posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine.
Izricanje prvostepene presude u predmetu Ivan Zelenika i drugi
(13.04.2015. 11:15)
Izricanje prvostepene presude u predmetu Ivan Zelenika i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 14. april 2015. godine, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 4.
bosanski hrv срп eng

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.