Arhiva saopštenja

Vijesti

Ukinuta prvostepena presuda u predmetu Savo Babić
(02.09.2014. 15:21)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, odlučujući o žalbi Tužilaštva BiH, dana 08.07.2014. godine donijelo je odluku kojom je uvažilo žalbu i ukinulo presudu Suda BiH od 18.12.2013. godine, kojom je optuženi Savo Babić bio oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa tačkama a), e), f) i k) istog zakona, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.
Statusna konferencija u predmetu Goran Sarić
(02.09.2014. 13:46)
Statusna konferencija u predmetu Goran Sarić pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 03. septembar 2014. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 5.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Vitomir Popić
(02.09.2014. 13:36)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Vitomir Popić, zakazano je za 03. septembar 2014. godine, sa početkom u 11.30 sati, u sudnici 3.
Statusna konferencija u predmetu Hariz Habibović
(02.09.2014. 11:51)
Statusna konferencija u predmetu Hariz Habibović pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, zakazano je za 03. septembar 2014.godine, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 7.
Potvrđena optužnica u predmetu Miloš Zekić
(01.09.2014. 15:10)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 27. augusta 2014. godine potvrdio optužnicu u predmetu Miloš Zekić, koja optuženog tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Završne riječi odbrane u predmetu Predrag Milisavljević i drugi
(01.09.2014. 11:47)
Iznošenje završnih riječi odbrane drugooptuženog Miloša Pantelića pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 02. septembar 2014. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sudnici 7.
Udruženje mladih advokata – branilaca iz Holandije u posjeti Sudu Bosne i Hercegovine
(29.08.2014. 15:21)
Delegacija Udruženja mladih advokata – branilaca iz Holandije posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine. Tokom posjete imali su priliku pratiti ročište u predmetu Mujčinović Safet i drugi.
Potvrđena optužnica u predmetu Nedžad Kurtović
(27.08.2014. 12:59)
Sud Bosne i Hercegovine je dana 25. jula 2014. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Kurtović Nedžada tereti za krivično djelo organizirani kriminal, u vezi sa krivičnim djelom davanje dara i drugih oblika koristi, krivičnim djelom neovlašteni promet opojnih droga i krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Početak glavnog pretresa u predmetu Irena Šimić
(26.08.2014. 09:11)
Početak glavnog pretresa u predmetu Irena Šimić, pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, zakazan je za 27. august 2014. godine sa početkom u 09:00 sati u sudnici 8.
Potvrđena optužnica u predmetu Zelenika Ivan
(25.08.2014. 14:36)
Sud Bosne i Hercegovine je dana 18.08.2014. godine potvrdio optužnicu u predmetu Zelenika Ivan, koja optuženog tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c). Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Optuženi u predmetu Petar Kovačević izjasnio se da nije kriv
(25.08.2014. 14:00)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, optuženi Petar Kovačević se izjasnio da nije kriv.
Početak glavnog pretresa u predmetu Bosiljko Marković i dr.
(25.08.2014. 13:05)
Početak glavnog pretresa u predmetu Bosiljko Marković i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazan je za 26. august 2014. godine, u 13.00 sati, u sudnici 7.
Završne riječi odbrane u predmetu Predrag Milisavljević i drugi
(25.08.2014. 12:54)
Iznošenje završnih riječi odbrane prvooptuženog Predraga Milisavljevića pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 26. august 2014. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sudnici 7.
Nasmer Karić se izjasnio da nije kriv
(25.08.2014. 12:40)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda BiH, optuženi Nasmer Karić se izjasnio da on i pravno lice Nasko d.o.o. nisu krivi.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Petar Kovačević
(22.08.2014. 11:37)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Petar Kovačević, zakazano je za 25. august 2014. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 6.
Određene mjere zabrane u predmetu Ibračević Ekrem i drugi
(22.08.2014. 11:27)
Sud Bosne i Hercegovine je dana 18.08.2014. godine donio rješenje kojim je djelimično usvojio prijedlog Tužilaštva BiH, te optuženima u predmetu Ibračević Ekrem i drugi odredio mjere zabrane. Mjere zabrane koje se odnose na optužene Ibračević Ekrema, Čović Sejdaliju i Smajlović Faruka podrazumijevaju:
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Nasmer Karić i drugi
(22.08.2014. 09:52)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda BiH, u predmetu Nasmer Karić i drugi, zakazano je za 25. august 2014. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 5.
Određene mjere zabrane u predmetu Enes Ćurić i dr.
(21.08.2014. 10:54)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine je dana 20. augusta 2014. godine donio rješenje kojim je odbijen prijedlog za određivanje pritvora, i osumnjičenima Enesu Ćuriću, Ibrahimu Demiroviću i Samiru Kresi određene su sljedeće mjere zabrane:
Potvrđena optužnica u predmetu Muhamed Šišić i dr.
(20.08.2014. 15:36)
Sud Bosne i Hercegovine je dana 08. avgusta 2014. godine potvrdio optužnicu koja optužene Šišić Muhameda, Drakovac Emira, Šuša Aziza i Šišić Tarika tereti da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a Drakovac Emira još i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Optužnica je potvrđena u odnosu na sve tačke izuzev tačke 3.
Optuženi Goran Zubac izjasnio se da nije kriv
(20.08.2014. 14:41)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, optuženi Goran Zubac izjasnio se da nije kriv.
Optuženi u predmetu Jasmin Čoloman izjasnio se da nije kriv
(20.08.2014. 11:12)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, optuženi Jasmin Čoloman se izjasnio da nije kriv.
bosanski hrv срп eng

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.