Arhiva saopštenja

Vijesti

Ukinuta presuda u predmetu Mario Šego i dr. i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja
(22.05.2015. 13:48)
Vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je dana, 23. aprila 2015. godine rješenje od 09. marta 2015. godine kojim je uvažena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovina, te je presuda Suda BiH broj: S1 2 K 013147 13 K od 21. oktobra 2014. godine ukinuta i određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.
Valentina Stanišić se izjasnila da nije kriva
(22.05.2015. 10:57)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine, optužena Valentina Stanišić se izjasnila da nije kriva.
Preinačena presuda u predmetu Nikola Šego i dr.
(21.05.2015. 13:20)
Odlučujući po žalbama Tužilaštva Bosne i Hercegovine, branilaca optuženih Šego Nikole, Šekara Mirka i Ajkunić Enisa izjavljenim na presudu Suda BiH od 18. juna 2012. godine, a povodom odluke Ustavnog suda BiH, Vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je dana, 21. aprila 2015. godine drugostepenu presudu od 22. decembra 2014. godine kojom su žalbe branilaca optuženih Šego Nikole, Šekara Mirka i Ajkunić Enisa odbijene kao neosnovane, dok je uvažena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovina, te je presuda Suda BiH broj: S1 2 K 003346 10 K od 18. juna 2012. godine preinačena u dijelu odluke o izrečenoj krivičnopravnoj sankciji na način da je optuženima Šego Nikoli, Šekara Mirku i Ajkunić Enisu izrekao kazne zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine. U preostalom dijelu prvostepena presuda ostala je neizmjenjena.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Valentina Stanišić
(21.05.2015. 13:09)
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Valentina Stanišić pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 22. maj 2015. godine, s početkom u 10:00 sati, u sudnici 3.
Potvrđena presuda u predmetu Željka Bukmir
(21.05.2015. 09:41)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je dana, 14. maja 2015. godine drugostepenu presudu od 18. marta 2015. godine kojom je odbijena kao neosnovana žalba branilaca optužene Željke Bukmir, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 3 K 007846 14 K od 28. novembra 2014. godine potvrđena.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Rajko Kušić
(20.05.2015. 12:59)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Rajko Kušić, zakazano je za 21. maj 2015. godine, sa početkom u 12.00 sati, u sudnici 6.
Završne riječi Tužilaštva BiH u predmetu Oliver Krsmanović
(18.05.2015. 11:01)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva BiH u predmetu Oliver Krsmanović pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 19. maj 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 3.
Studenti Pravnog fakulteta iz Lukavice posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(15.05.2015. 15:52)
Grupa od 15 studenata Pravnog fakulteta iz Lukavice posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine.
Nedžad Bajraktarević izjasnio se da nije kriv
(15.05.2015. 12:24)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine optuženi Nedžad Bajraktarević se izjasnio da nije kriv.
Branko Vlačo osuđen na 13 godina zatvora
(14.05.2015. 15:42)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 27. aprila 2015. godine drugostepenu presudu u predmetu Branko Vlačo, kojom se žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine odbija kao neosnovana protiv presude Suda BiH od 04. jula 2014.godine, dok se žalba optuženog Branka Vlače djelimično uvažava, pa se navedena presuda u osuđujućem dijelu preinačava u pogledu pravne ocjene djela, na način da se radnje optuženog navedene u osuđujućem dijelu pobijane presude pravno kvalifikuju kao krivično djelo zločini protiv čovječnosti (progonom) iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH (KZBiH), u vezi sa članom 180. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH (ZKP BiH) i u pogledu odluke o kazni, tako što se optuženi Branko Vlačo za navedeno krivično djelo uz primjenu odredbi iz člana 39., 42., 48. KZ BiH, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina, u koju kaznu mu se, na osnovu člana 56.KZ BiH, uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Nedžad Bajraktarević
(14.05.2015. 14:09)
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Nedžad Bajraktarević pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 15.maj 2015. godine, sa početkom u 12:00 sati u sudnici 7.
Aleksandar Vuković i Dejan Amidžić sklopili sporazum o priznanju krivnje
(13.05.2015. 14:53)
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje zaključenih 28.aprila 2015. godine, vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine donijelo je i dana, 12. maja 2015. godine, javno objavilo presudu kojom su optuženi Aleksandar Vuković, optuženi Dejan Amidžić, optužena pravna osoba „Forteco“ d.o.o. Trn Laktaši i optužena pravna osoba „Marija“ d.o.o. Bosanski Brod oglašeni krivim za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa produženim krivičnim djelom porezne utaje. S tim u vezi, Sud je optuženom Aleksandru Vukoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, optuženom Dejanu Amidžiću uvjetnu osudu kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno je određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, a optuženoj pravnoj osobi „Forteco“ d.o.o. Trn Laktaši i optuženoj pravnoj osobi „Marija“ d.o.o. Bosanski Broda kaznu prestanka pravne osobe.
Eso Macić osuđen na 11 godina zatvora
(12.05.2015. 15:25)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je, odlučujući povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: AP-4613/12 od 17. marta 2015. godine, kojom je ukinuta drugostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 002594 13 Krž3 od 13. juna 2013. godine, u dijelu koji se odnosi na primjenu blažeg krivičnog zakona, dana, 24. aprila 2015. godine otpremilo presudu od 16. aprila 2015. godine kojom je drugostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 002594 13 Krž3 od 21. oktobra 2010. godine preinačena u odnosu na primjenu krivičnog zakona i odluku o kazni, pa su radnje za koje je Eso Macić prvostepenom presudom oglašen krivim, pravno kvalifikovane kao krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi sa članom 22. istog Zakona. Zbog toga je Sud navedenu presudu preinačio i u dijelu odluke o kazni, te optuženog Esu Macića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina, u koju kaznu mu se na osnovu člana 50. KZ SFRJ ima uračunati vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru i na izdržavanju kazne po pravosnažnoj presudi Suda Bosne i Hercegovine.
Vitomir Racković osuđen na 12 godina zatvora
(11.05.2015. 15:54)
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 11. maja 2015. godine presudu kojom je optuženi Vitomir Racković oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), sve u vezi sa članom 80. stav 1. i članom 29. istog zakona. S tim u vezi, Sud BiH je optuženom Rackoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.
Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja u predmetu Fikret Planinčić i dr.
(11.05.2015. 13:54)
Početak pretresa u predmetu Fikret Planinčić i dr. pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 12. maj 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 5.
Završne riječi Tužilaštva BiH u predmetu Bosiljko Marković i dr.
(11.05.2015. 13:52)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva BiH u predmetu Bosiljko Marković i dr. pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 12. maj 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 7.
Određen pritvor osumnjičenom Bahiru Imamoviću
(11.05.2015. 11:32)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 08. maja 2015. godine donio rješenje kojim se Sud Bosne i Hercegovine oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u krivičnom predmetu protiv Bahira Imamovića, osumnjičenog za krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 380. stav 2. Krivičnog zakona Federacije BiH.
Završne riječi Tužilaštva BiH u predmetu Aleksandar Cvetković
(11.05.2015. 11:16)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva BiH u predmetu Aleksandar Cvetković pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 12. maj 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 3.
bosanski hrv срп eng

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.