Arhiva saopštenja

Vijesti

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Satko Kekić i dr.
(24.04.2014. 13:46)
Sud Bosne i Hercegovine je danas izrekao prvostepenu presudu u predmetu Satko Kekić i dr. kojom su optuženi Satko Kekić, Amir Fazlić, Dželad Palić i Zuhra Kekić oglašeni krivim za krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona BiH. S tim u vezi, Sud je optuženom Satku Kekiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina, a optuženim Amiru Fazliću, Dželadu Paliću i Zuhri Kekić kaznu zatvora u trajanju od po jednu (1) godinu.
Određen pritvor osumnjičenim u predmetu Marijan Brnjić i dr.
(23.04.2014. 13:04)
Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 22. aprila 2014. godine donio rješenje kojim se prema osumnjičenim: Marijanu Brnjiću, Pavi Glavašu, Iliji Glavašu i Martinu Barukčiću određuje jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 20. maja 2014. godine u odnosu na osumnjičene Marijana Brnjića, Pavu Glavaša i Iliju Glavaša, a u odnosu na osumnjičenog Martina Barukčića do 21. maja 2014. godine ili do drugačije odluke Suda.
Izrečena prvostepena presuda u predmetu Šemsudin Hodžić i dr.
(22.04.2014. 16:08)
Sud Bosne i Hercegovine je danas izrekao prvostepenu presudu u predmetu Šemsudin Hodžić i dr. kojom je prvooptuženi Šemsudin Hodžić oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a) KZ FBiH,u vezi sa članom 55. istog Zakona, a pod tačkom 59. izreke presude za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom prikrivanja iz člana 300. stav 1. KZ FBiH, a drugooptuženi Admir Kovačević pod određenim tačkama izreke presude za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 55.istog Zakona. S tim u vezi Sud je optuženog Šemsudina Hodžića osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedanaest (11) godina, a optuženog Admira Kovačevića na kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina. Istom presudom optuženi Vladimir Lizdek je oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a) KZ FBiH.
Potvrđena optužnica u predmetu Ivica Ćuk i dr.
(22.04.2014. 15:31)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 4. aprila 2014. godine potvrdio optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine kojom se optuženi: Ivica Ćuk, Damir Ćuk i pravna osoba „Elipsa“ d.o.o. za trgovinu i usluge export-import Posušje terete za krivično djelo porezna utaja, a optuženi Dinko Ramljak za krivično djelo nesavjestan rad u službi.
Javna sjednica u predmetu Zijad Turković i dr.
(22.04.2014. 11:29)
Javna sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Zijad Turković i dr. zakazana je za 23. april 2014. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 6. Nastavak sjednice zakazan je za dane, 24. i 25. april 2014. Godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 6.
Završne riječi odbrane u predmetu Zemir Kovačević
(22.04.2014. 09:51)
Iznošenje završnih riječi odbrane u predmetu Zemir Kovačević pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 23. april 2014. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sudnici 8.
Statusna konferencija u predmetu Goran Vujović i dr.
(22.04.2014. 09:45)
Statusna konferencija u predmetu Goran Vujović i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 23. april 2014. godine, sa početkom u 08:15 sati, u sudnici 8.
Muhidin Bašić i Mirsad Šijak osuđeni na po sedam godina zatvora
(17.04.2014. 11:31)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 10. aprila 2014. godine drugostepenu presudu u predmetu Muhidin Bašić i dr. kojom je djelimično uvažena žalba branioca optuženog Bašića u pogledu pravilne primjene krivičnog zakona na način da su optuženi Muhidin Bašić i Mirsad Šijak oglašeni krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) u vezi sa članom 22. KZ SFRJ (saizvršilaštvo), te su uvažavanjem žalbe Tužilaštva BiH optuženi Muhidin Bašić i Mirsad Šijak osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od po sedam (7) godina. U ostalom dijelu prvostepena presuda je ostala neizmijenjena.
Optuženi u predmetu Mlađen Kekerović i dr. izjasnili se da nisu krivi
(16.04.2014. 12:19)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji u predmetu Mlađen Kekerović i dr. pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine optuženi: Mlađen Kekerović, pravna osoba „Trgopromet-Dragan“ d.o.o. Laktaši, Goran Todorović, pravna osoba „VG Premium“ d.o.o. Banja Luka, Predrag Vidić, Aleksandar Vuković, pravna osoba „Forteco“ d.o.o. Laktaši, Zoran Pavlović, pravna osoba „Zoral Komerc“ d.o.o. Banja Luka, Radovan Kekerović, pravna osoba „MB Kekerović“ d.o.o. Trn, Laktaši, Biljana Trivundža, pravna osoba „TRI-Mar“ d.o.o. Novi Grad, Slobodan Marčeta, pravna osoba „Liberty“ d.o.o. Banja Luka, Dejan Amidžić i pravna osoba „Marija“ d.o.o. Bosanski Brod izjasnili su se da nisu krivi.
Saopštenje VSTV-a BiH, Suda BiH i Tužilaštva BiH povodom Nacrta zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH
(16.04.2014. 10:25)
Povodom Nacrta zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (Nacrt zakona), koji je uvršten na razmatranje u Dnevni red naredne sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao prijedlog Ministarstva pravde BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), Sud Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatraju da bi se usvajanjem navedenog Nacrta zakona ugrozila nezavisnost pravosuđa i pravosuđe dovelo u podređen odnos institucijama izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Mlađen Kekerović i dr.
(15.04.2014. 13:51)
Ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Mlađen Kekerović i dr. pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 16. april 2014. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sudnici 6.
Početak glavnog pretresa u predmetu Nikola Marić
(15.04.2014. 11:17)
Početak glavnog pretresa u predmetu Nikola Marić pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 16. april 2014. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 4.
Potvrđena optužnica u predmetu Neđeljko Kuljić i dr.
(14.04.2014. 14:02)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 02. aprila 2014. potvrdio optužnicu kojom se optuženi Neđeljko Kuljić i Željko Ilić terete da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti.
Određen pritvor i mjere zabrane u predmetu Arif Peleš i dr.
(14.04.2014. 13:05)
Odlučujući po preciziranom prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 11. aprila 2014. godine donio rješenje kojim se određuje jednomjesečni pritvor osumnjičenom Arifu Pelešu koji može trajati do 10. maja 2014. godine ili do nove odluke Suda.
Dražen Mikulić osuđen na jednu i po godinu zatvora
(10.04.2014. 15:53)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je danas drugostepenu presudu u predmetu Dražen Mikulić kojom je optuženi Mikulić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) u vezi sa članom 22. KZ SFRJ (saizvršilaštvo), te je s tim u vezi osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci. Istom presudom optuženi Mikulić je oslobođen optužbe za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.
bosanski hrv срп eng

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.