ARHIVA

Vijesti

Potvrđena optužnica u predmetu Goran Sarić
(11.09.2013. 09:03)

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 09. septembra 2013. godine optužnicu kojom se optuženi Goran Sarić tereti za krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 180. stav 1. i 31. istog zakona.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Goran Sarić, u svojstvu komandanta Specijalne brigade policije MUP-a RS, zajedno sa drugim jedinicama vojske i policije, znajući za namjeru glavnih izvršilaca, svjesno pomagao članovima udruženog zločinačkog pothvata u počinjenju genocida u Srebrenici, a što je za posljedicu imalo 40 000 prisilno premještenih stanovnika - Bošnjaka i više od 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca pogubljenih po kratkom postupku, na koji način je djelimično istrijebljena populacija bošnjačkog naroda sa područja srebreničke enklave.

Predmet


Štampaj      Pošalji prijatelju
bosanski hrv срп eng

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje

Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.