ARHIVA

Vijesti

Izrečena drugostepena presuda u predmetu Radomir Vuković i drugi
(26.01.2012. 16:07)

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine, nakon održanog pretresa, izreklo je 25. januara 2012. godine drugostepenu presudu kojom se Radomir Vuković oglašava krivim da je počinio krivično djelo pomaganje u genocidu iz člana 171. tačka a) u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH). Optuženom Vukoviću je izrečena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 31 godinu, dok se optuženi Zoran Tomić oslobađa optužbe zbog toga što nije dokazano da je optuženi počinio krivično djelo za koje se optužuje.

 

Optuženi Radomir Vuković oglašen je krivim što je svojstvu specijalaca – policajca, zajedno sa drugim pripadnicima Drugog odreda Specijalne policije Šekovići MUP-a Republike Srpske, VRS i MUP-a RS, dana 12. jula 1995. godine, u popodnevnim satima i tokom narednog dana, 13. jula 1995. godine, na dijelu ceste Bratunac – Konjević Polje u mjestu Sandići, opština Bratunac, učestvovao u održavanju prohodnosti ceste radi nesmetanog transporta bošnjačkog stanovništva autobusima i kamionima. Optuženi je, nakon što je, dana 13. jula 1995. godine, učestvovao u zarobljavanju velikog broja muškaraca Bošnjaka koji su nakon pada zaštićene zone Srebrenica i njene potpune okupacije od strane VRS pokušali napustiti zaštićenu zonu Srebrenice, u popodnevnim satima istog dana, učestvovao u sprovođenju zarobljenih Bošnjaka muškaraca iz mjesta Sandići u skladište ZZ Kravica, gdje su ovi bili zatvoreni skupa sa drugim zarobljenim Bošnjacima muškarcima, a kojih je ukupno bilo zatvoreno više od jedne hiljade. Optuženi Vuković je, svjestan da se vrši prisilno premještanje stanovništva i da će zatvoreni Bošnjaci, muškarci, biti pogubljeni, zajedno sa drugim pripadnicima Drugog odreda Specijalne policije Šekovići MUP-a Republike Srpske učestvovao u ubistvima zarobljenika bacajući na njih ručne bombe i na taj način pomogao istrebljenje  Bošnjačkog naroda kao nacionalne, etničke i vjerske skupine.

 

Sud Bosne i Hercegovine je, dana 22. aprila 2010. godine, izrekao prvostepenu presudu kojom su optuženi Radomir Vuković i Zoran Tomić oglašeni krivim za krivično djelo pomaganje u izvršenju krivičnog djela genocid iz člana 171. tačka a) u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH). Za navedeno krivično djelo Sud im je odredio kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od po 31 godinu.

 

Dana 11. maja 2011. godine Apelaciono vijeće je donijelo drugostepeno rješenje kojim se ukida prvostepena presuda, te se određuje održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem.

 

Predmet


Štampaj      Pošalji prijatelju
bosanski hrv срп eng

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje

Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.