Zaposlenice Suda Bosne i Hercegovine učestvovale na panel diskusiji

06.12.2023, 09:26

Panel diskusija „Promovisanje transparentnosti kroz razmjenu informacija i odnosi s javnošću u vezi sa slučajevima organizovanog kriminala i korupcije“ održana je 5. decembra u Sarajevu. Učešće u panelu, pored predsjednika sudova, sudija, tužilaca, službenika odjela za odnose s javnošću pojedinih pravosudnih institucija, predstavnika međunarodnih organizacija, imali su i pravna savjetnica Apelacionog odjeljenja i stručna saradnica Odjeljenja za odnose s javnošću Suda BiH.

Na panelu su učesnici dijelili prakse njihovih pravosudnih institucija kada je u pitanju proaktivno objavljivanje informacija, samo poštivanje transparentnosti, te razgovarali o saradnji s medijima.

Zaključak navedenog edukativnog panela, koji je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, a podržala Evropska unija kroz projekt "EU podrška reformama pravosuđa u BiH - IPA 2019", jeste da je vrlo važno uspostaviti sistem blagovremenog pružanja informacija, što bi u konačnici umanjilo mogućnosti formiranja netačnih informacija u javnosti te unificirati komunikacijske prakse u pravosudnim institucijama.


Galerije

Zaposlenice Suda Bosne i Hercegovine učestvovale na panel diskusiji