Sudije i stručno osoblje Suda Bosne i Hercegovine učestvovali na Sudijskom koledžu u Mostaru

11.12.2023, 08:36

Sud Bosne i Hercegovine tradicionalno svake godine organizira Sudijski koledž, tako su i ove godine sudije Suda BiH zajedno sa stručnim osobljem, zahvaljujući podršci AIRE centra, od 6. do 8. decembra 2023. prisustvovali Koledžu u Mostaru.

Sudije i stručno osoblje su imali priliku čuti prezentacije kolega iz regije, Ujedinjenog Kraljevstva i sudija Suda BiH o izuzetno važnim i aktuelnim temama, kao i o pitanjima iz sudske prakse koja se odnose na zakonitost dokaza, s posebnim naglaskom na standarde Evropske konvencije o ljudskim pravima i praksi Evropskog suda za ljudska prava.

O upotrebi digitalnih dokaza i kriptiranih aplikacija sudije i stručno osoblje su imali čast razgovarati s Markom Weeksom, sudijom Oblasti Jugoistok u Krunskom sudu Engleske, koji je govorio o upotrebi digitalnih dokaza u predmetima organiziranog kriminala, s fokusom na praksu i perspektivu Ujedinjenog Kraljevstva, a s Valentinom Pavličić, zastupnicom Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, o međunarodnim standardima i aktuelnim pitanjima zakonitosti dokaza proisteklih iz kriptiranih komunikacijskih platformi Sky Ecc i Anom.

Na ovogodišnjem Koledžu je primarni fokus stavljen na izuzetno aktuelnu temu – rodno zasnovano nasilje i femicid, o kojoj su učesnici razgovarali s Duškom Andrić Ružičić iz Centra ženskih prava Zenica.


Galerije

Sudije i stručno osoblje Suda Bosne i Hercegovine učestvovali na Sudijskom koledžu u Mostaru