Potvrđena optužnica u predmetu Dragan Kulina

08.02.2024, 15:37

Sud Bosne i Hercegovine je 21.12.2023. potvrdio optužnicu u predmetu Dragan Kulina koja optuženog Dragana Kulinu tereti da je, radnjama opisanim u optužnici, počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1., sve u vezi sa članom 124. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Optuženi se tereti da je postupajući kao direktor i odgovorno lice u pravnom licu „Unigrad“ d.o.o. Istočno Sarajevo, i kao porezni obveznik u ime, za račun i u korist spomenutog pravnog lica, u namjeri da izbjegne davanja propisanih zakonodavstvom BiH, u svojim poslovnim knjigama od 2012. do 2015. godine, nije unosio tačne podatke koji se odnose na visinu stvarno ostvarenog prometa na novosagrađenim stambenim objektima, poslovnim prostorima i garažama, koji se nalaze u Istočnom Sarajevu i to tako što, nakon izvršene prodaje stanova i garaža na osnovu zaključenih notarski obrađenih kupoprodajnih ugovora, za iste nije izdavao konačne izlazne fakture, niti prijavio i platio obaveze za PDV, iako je plaćanje po osnovu izvršene kupoprodaje bilo izvršeno u cijelosti, te je UIO BIH podnosio PDV prijave za navedene godine neistinitog sadržaja. Dalje se navodi da je dajući lažne podatke o svojim stečenim oporezivim prihodima i drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa obaveza po osnovu indirektnih poreza izbjegao obračunati, prijaviti i platiti izlazni PDV u periodu od 2012. godine do 2015. godine u iznosu od 737.930,00 KM, na koji način je izbjegao plaćanje indirektnih poreza propisanim poreznim zakonodavstvom BIH u navedenom iznosu za koji je oštećen budžet BIH.