Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:16 01.06.2015

Završne riječi odbrane u predmetu Aleksandar Cvetković

Iznošenje završnih riječi odbrane u predmetu Aleksandar Cvetković pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 02. juni 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 3.

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 12. septembra 2013. godine optužnicu kojom se optuženi Aleksandar Cvetković tereti za krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 29. istog zakona.

 

 U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Aleksandar Cvetković, kao pripadnik 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, krajem juna 1995. godine učestvovao u izvođenju prvog napada na UN zaštićenu zonu Srebrenica i na bazu UNPROFOR-a s ciljem uznemirivanja bošnjačkog stanovništva, te da je 11. jula 1995. godine učeštvovao u vojnoj operaciji „Krivaja -95“. U optužnici se  dalje navodi da je nakon ulaska  u Srebrenicu i nakon što je cjelokupno bošnjačko stanovništvo protjerano iz zaštićene zone, optuženi Cvetković dana, 16. jula 1995.godine na lokaciji Ekonomija „Branjevo“, zajedno sa drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda, pucao iz automatske puške na zarobljenike koji su bili u grupama po deset zarobljenika, kojom prilikom je po prijekom postupku pogubljeno najmanje devet stotina zarobljenih muškaraca i dječaka Bošnjaka iz enklave Srebrenica, dok su samo dva zarobljenika preživjela.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved