Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:29 28.11.2007

Zakazana statusna konferencija u predmetu Nisvet Gasal i drugi

Statusna konferencija u predmetu Nisvet Gasal i drugi, zakazana je za sutra, 29. novembra 2007. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sudnici 3.  Nisvet Gasal i Musajb Kukavica se terete za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Optužnica navodi da su u periodu od augusta 1993. godine do 19. marta 1994. godine, Nisvet Gasal, u svojstvu upravnika logora „Stadion NK Iskra“ u Bugojnu i Musajb Kukavica, u svojstvu komandira obezbjeđenja logora (koji je neposredno bio nadređen svim stražarima), postupali protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava.  Prema navodima optužnice, optuženi su bili odgovorni za funkcionisanje logora u kojem je u nehumanim uslovima bilo zatočeno preko 300 muškaraca hrvatske nacionalnosti. 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved