Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:38 04.01.2021

VANPRETRESNO VIJEĆE SUDA BOSNE I HERCEGOVINE ODBILO ŽALBU TUŽILAŠTVA BiH

Zbog visokog javnog interesa i mnogobrojnih medijskih upita, Sud Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu Osman Mehmedagić i dr, izdaje službeno saopštenje

 

VANPRETRESNO VIJEĆE SUDA BOSNE I HERCEGOVINE ODBILO ŽALBU TUŽILAŠTVA BiH

 

Sudija za prethodno saslušanje je, dana 29.12.2020. godine, donio rješenje kojim se odbija optužnica Tužilaštva Bosne i Hercegovine, podnesena protiv Osmana Mehmedagića, Selme Cikotića i Muriza Druškića, zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

 

Protiv navedenog rješenja, Tužilaštvo BiH blagovremeno je izjavilo žalbu, koja je odlukom vanpretresnog vijeća, dana 4.1.2020. godine, u cijelosti odbijena kao neosnovana, čime je prvostepeno rješenje potvrđeno. Žalba Tužilaštva BiH ni na koji način nije osporila zakonitost i pravilnost prvostepene odluke.

 

Vanpretresno vijeće je u potpunosti prihvatilo argumentaciju iz prvostepenog rješenja, te u postupku po žalbi, još jednom propitujući navode Tužilaštva BiH, utvrdilo da je zaključak o nepostojanju osnovane sumnje u potpunosti ispravan, odnosno da optužnica ne ispunjava osnovni uslov za potvrđivanje. Vijeće je našlo kako iz dostavljenih dokaza u odnosu na osumnjičene Mehmedagića, Druškića i Cikotića nije utvrđena osnovana sumnja da su ostvarena bitna obilježja bića krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH.

 

***

 

Zbog sve učestalijih pokušaja narušavanja integriteta sudija i Suda Bosne i Hercegovine, kojima je cilj obezvrijediti ugled i autoritet Državnog suda, iz razloga razvijene institucionalne transparentnosti, Sud Bosne i Hercegovine poziva relevantne međunarodne institucije, Misiju OSCE-a u BiH, Ured visokog predstavnika, Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država, Delegaciju Evropske unije i druge, da izvrše monitoring u ovom predmetu i ostvare uvid u sudski dio spisa, s ciljem informisanja o radu Suda u ovom, kao i u ostalim predmetima.

 

Sud Bosne i Hercegovine odlučno odbija sve navedene pokušaje, nastavlja izvršavati svoje nadležnosti u skladu s vladavinom prava, donoseći odluke isključivo na osnovu zakona i raspoloživih dokaza.

***


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved