Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

09:35 02.11.2017

Uspješno završena obuka saradnika za podršku svjedocima

U periodu od 30. oktobra do 01. novembra 2017. godine, u Sudu Bosne i Hercegovine održana je početna obuka za novouposleno osoblje Odjeljenja za podršku svjedocima iz pravosudnih institucija BiH sa entitetskog nivoa. Tokom trodnevne obuke, saradnici za podršku svjedocima iz Okružnog suda Istočno Sarajevo, Okružnog suda Banja Luka, Okružnog Tužilaštva Doboj i Kantonalog Tužilaštva Sarajevo, imali su priliku da se upoznaju sa radom Odjeljenja za podršku svjedocima Suda BiH i to kroz praktični rad sa svjedocima, te kroz predstavljanje primjera dobre prakse saradnika iz drugih sudskih odjeljenja Suda BiH kao što su Pravno odjeljenje, Odjeljenje sudske uprave te rad AV tima, a u dijelu koji se odnosi na rad sa svjedocima.  Obuku je organizirao i podržao OSCE projekat „Sveobuhvatno jačanje kapaciteta za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina u BiH“, u saradnji sa Odjeljenjem za podršku svjedocima Suda Bosne i Hercegovine.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved