Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:28 05.12.2019

Ukinuta prvostepena presuda u predmetu Sretko Pavić

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 10.10.2019. godine, rješenje u predmetu Sretko Pavić kojim je uvažena žalba branioca optuženog Sretka Pavića, ukinuta presuda Suda Bosne i Hercegovine od 24.6.2019. godine te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine od 24.6.2019. godine optuženi Sretko Pavić oglašen je krivim da je, radnjama opisanim u izreci pobijane presude, počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkom a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina.

 

Na osnovu odredbe člana 198. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH), oštećena je s imovinskopravnim zahtjevom upućena na parnicu.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved