Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:08 31.10.2019

Ukinuta prvostepena presuda u predmetu Slavko Milovanović

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 8.10.2019. godine, rješenje u predmetu Slavko Milovanović kojim je uvažena žalba Tužilaštva BiH te je presuda Suda BiH od 27.2.2019. godine ukinuta i određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH od dana 27.2.2019. godine optuženi Slavko Milovanović oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. istog Zakona.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved