Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:55 19.11.2019

Ukinuta prvostepena presuda u predmetu Jovan Lukić i drugi

Apelacijsko vijeće Suda BiH, nakon održane javne sjednice, donijelo je dana 17.10.2019. godine rješenje kojim je uvažena žalba branitelja optuženog Jovana Lukića, branitelja drugooptužene pravne osobe „Ducla“ d.o.o. i zakonskog zastupnika drugooptužene pravne osobe „Ducla“ d.o.o., te je ukinulo presudu Suda Bosne i Hercegovine od 14.5.2019. godine i odredilo održavanje pretresa pred vijećem Apelacijskog odjeljenja Suda BiH.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH od 14.5.2019. godine optuženi Jovan Lukić oglašen je krivim da je počinio krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) pa mu je Sud izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Optuženom je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 KM. Pravna osoba Ducla, društvo s ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu Modriča, odgovorno je što je počinilo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 124. tačka c) istog Zakona. Sud mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 15.000,00 KM. Od optužene pravne osobe Ducla d.o.o. oduzeta je imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 20.704,00 KM.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved