Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:29 22.03.2021

Ukinuta mjera pritvora optuženom Jahji Vukoviću i određene mjere zabrane

Sud Bosne i Hercegovine, odlučujući po redovnoj dvomjesečnoj kontroli pritvora, na osnovu člana 137. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH), donio je, dana 18.3.2021. godine, rješenje u predmetu Jahja Vuković kojim je prema optuženom ukinuta mjera pritvora određena rješenjem Suda BiH od 27.10.2020. godine, te produžena rješenjem Suda od 18.1.2021. godine. Optuženi se ima pustiti na slobodu odmah nakon što Sudu BiH preda sve važeće putne isprave izdate na njegovo ime, a kojima imenovani raspolaže ili su pod njegovom kontrolom ili potvrdu o neposjedovanju istih.

 

U smislu odredbi člana 123, 126. i 126.a stav 1. tačka d) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine prema optuženom Jahji Vukoviću su određene mjere zabrane i to:

 

  1. Zabrana napuštanja boravišta i zabrana putovanja iz člana 126. stav 1. i 2. ZKP BiH:

 

  1. Optuženom se zabranjuje napuštanje mjesta boravišta, te se ovim rješenjem kretanje optuženog ograničava na područje općine Maglaj, koju isti ne može napustiti bez prethodnog odobrenja ovog Suda, izuzev ukoliko ga ne napušta da bi se pojavio u ovoj krivičnopravnoj stvari po pozivu Suda ili Tužilaštva BiH;

 

  1. Ukoliko je neophodno da optuženi napusti mjesto boravka, može se obratiti Sudu kako bi mu to bilo odobreno;

 

  1. Optuženom se zabranjuje putovanje van Bosne i Hercegovine, a u cilju izvršenja ove zabrane, od istog se privremeno oduzimaju važeće putne isprave, koje će optuženi bez odlaganja dostaviti Sudu, uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, te se zabranjuje prelazak državne granice uz korištenje lične karte. Navedene mjere će izvršiti Granična policija BiH, na način da će obezbijediti unošenje ove zabrane u Informacioni sistem Granične policije. Nadležnom organu za izdavanje ličnih karata nalaže se postupanje u skladu s odredbama člana 18. Zakona o ličnoj karti državljana BiH i Pravilnika o upisivanju zabrane za prelazak državne granice u ličnu kartu državljana BiH.

 

  1. Obaveza povremenog javljanja nadležnom državnom organu, iz člana 126.a stav 1. tačka d) ZKP BiH, na način da je optuženi dužan jednom sedmično javljati se nadležnoj policijskoj stanici i to PS Maglaj. Nadležna policijska stanica će pismeno obavijestiti Sud ukoliko optuženi ne ispoštuje naloženu obavezu.

 

Izrečene mjere zabrane će trajati dok za njima postoji potreba, a najduže do pravomoćnosti presude ako optuženom ne bude izrečena kazna zatvora i najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne ako optuženom bude izrečena kazna zatvora, odnosno do drugačije odluke Suda. U skladu s članom 126.b stav 6. ZKP BiH, kontrola opravdanosti ovih mjera će se vršiti svaka dva mjeseca. O izvršenju izrečenih mjera zabrane starat će se PS Maglaj, te Granična policija Bosne i Hercegovine.

 

Optuženi je posebno upozoren da će mu se odrediti mjera pritvora ukoliko ne bude postupao u skladu sa svim izrečenim mjerama iz ovog rješenja.

 

Optuženog Jahju Vukovića optužnica tereti za krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d) stav 2. u vezi s krivičnim djelom terorizam iz člana 201. Krivičnog zakona BiH.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved