Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:29 04.07.2008

Ukinut pritvor, te određene mjere zabrane optuženima Nisvetu Gasalu i Musajbu Kukavici

Sud BiH donio je rješenje 4. jula 2008. godine kojim se usvajaju prijedlozi branioca za ukidanje pritvora optuženima Nisvetu Gasalu i Musajbu Kukavici. Istovremeno se određuju mjere zabrane optuženima. Optužnica tereti Nisveta Gasala i Misajba Kukavicu za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Mjere zabrane uključuju:

  • Zabrana napuštanja mjesta boravišta, bez prethodnog odobrenja Suda, osim ukoliko ga napuštaju da bi se pojavili pred Sudom ili po pozivu Tužilaštva;
  • Privremeno oduzimanje putnih isprava, uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i zabrana korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine;
  • Zabrana promjene mjesta boravišta i prebivališta bez prethodnog odobrenja Suda;
  • Svakodnevno lično javljanje, dva puta dnevno u PU Bugojno između 8.00 i 10.00 sati, te između 19.00 i 21.00 sati, a Policijska uprava će svakodnevno pismenim putem izvještavati Sud o tome da li su optuženi ispoštovali ovo naređenje;
  • Zabrana kontaktiranja ili uplitanja na bilo koji način sa osobama koje su svjedoci optužbe u ovom predmetu, kao i sa eventualnim budućim svjedocima u ovom krivičnom predmetu. Optuženima se zabranjuje kontaktiranje sa saučesnicima i pomagačima u izvršenju ovog krivičnog djela, kao i međusobno kontaktiranje sa drugim optuženim licima u ovom krivičnom predmetu;
  • Zabrana razgovara sa bilo kim u vezi sa predmetom, izuzev sa svojim braniocem;
  • Zabrana posjećivanja mjesta gdje borave ili gdje imaju svoje prebivalište osobe koje su u optužnici navedene kao svjedoci 
  • Zabrana prisustva društvenim okupljanjima, kako javnim tako i privatnim, a posebno posjećivanja svih ugostiteljskih objekata i objekata u kojima se odvijaju društvene aktivnosti na području općine Bugojno;
  • Zabrana obavljanja poslovnih i službenih aktivnosti u policijskim i vojnim organima, kao i bilo kojih drugih poslovnih aktivnosti u vezi sa krivičnim postupkom;
  • Nalaže se strogo postupanje u skladu sa naredbama i pozivima Suda BiH kojima se mijenjaju uslovi ili ukidaju ove obaveze ili kojima se zahtijeva njihovo prisustvo u Sudu, kao i da budu dostupni Tužilaštvu BiH.

Optuženima će se odrediti pritvor ukoliko prekrše bilo koju zabranu nametnutu pomenutim rješenjem.

Optuženi će se pustiti na slobodu odmah nakon što predaju svoj pasoš, ličnu kartu i vozačku dozvolu i bilo koju drugu ličnu ispravu. Optuženi Nisvet Gasal i Musajb Kukavica se nalaze u pritvoru od 23. marta 2007. godine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved