Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:25 06.01.2021

Ukinut pritvor optuženom Ivanu Antunoviću i određene mjere zabrane

Sud Bosne i Hercegovine donio je, dana 4.1.2021. godine, rješenje u predmetu Ivan Antunović i drugi kojim je prema optuženom Ivanu Antunoviću ukinuo mjeru pritvora određenu nakon potvrđivanja optužnice rješenjem Suda od 27.10.2020. godine.

 

Prema optuženom Ivanu Antunoviću su određene mjere zabrane i to:

Zabrana napuštanja boravišta i zabrana putovanja iz člana 126. stav 1. i 2. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine

  • Optuženom se zabranjuje napuštanje mjesta boravišta, te se kretanje optuženog ograničava isključivo na njegov dom koji ne može napustiti bez prethodnog odobrenja Suda izuzev ukoliko ga ne napušta da bi se pojavio u ovoj krivičnopravnoj stvari po pozivu Suda ili Tužilaštva BiH. Provjeru mjera zabrane napuštanja boravišta optuženog provodit će ovlaštena službena lica PS Stolac koja su u obavezi Sud BiH svakodnevno pismeno obavještavati da li je optuženi zatečen na adresi. Optuženom se zabranjuje putovanje van BiH, a u cilju izvršenja ove zabrane, privremeno mu se oduzimaju važeće putne isprave koje će optuženi bez odlaganja dostaviti Sudu uz zabranu izdavanja novih, te se zabranjuje prelazak državne granice uz korištenje lične karte.

 

 

Zabrana sastajanja s određenim osobama iz člana 126.a stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine na način da se optuženom zabranjuje sastajanje i kontaktiranje sa saizvršiocima, svjedocima predloženim u optužnici sve do okončanja njihovog saslušanja na glavnom pretresu. Navedena zabrana podrazumijeva i približavanje istima na udaljenosti od 100 metara, te svaki kontakt, uključujući i telefonski ili kontaktiranje putem posrednika sa ostalim licima koja mogu biti vezana za ovaj krivični postupak.

Zabrana poduzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti iz člana 126.a stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, na način da se optuženom Ivanu Antunoviću zabranjuje obavljanje poslovnih ili službenih dužnosti vezanih za poslovanje „JOP INVEST“ d.o.o. Stolac.

Izrečene mjere zabrane trajat će dok za njima postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude ako optuženom ne bude izrečena kazna zatvora i najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne ako optuženom bude izrečena kazna zatvora, odnosno do drugačije odluke Suda. Kontrola opravdanosti ovih mjera vršit će se svaka dva mjeseca. Optuženi je posebno upozoren da će mu biti određena mjera pritvora ukoliko ne bude postupao u skladu sa svim izrečenim mjerama iz ovog rješenja.

Optužnica tereti optuženog Ivana Antunovića za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved