Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:42 22.09.2014

Učenici iz Danske posjetili Sud BiH

Sud Bosne i Hercegovine ugostio je danas grupu od 20 učenika Nykøbing Katedralskole iz Danske. Učenici su u višednevnoj studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini u okviru koje žele da iz prve ruke više saznaju o rezultatima rada Suda BiH, posebno Odjela I za ratne zločine, kao i o doprinosu koji Sud Bosne i Hercegovine daje procesu pomirenja.

 

U okviru posjete Sudu Bosne i Hercegovine učenici su imali priliku razgovarati sa sudijom Minkom Kreho, predsjednikom Krivičnog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine. Učenici su iskazali veliki interes postavljajući mnogobrojna pitanja o organizaciji, strukturi i posebnim karakteristiama Suda Bosne i Hercegovine.

 

Predstavnik Odjeljenja za odnose s javnošću i saradnju sa zajednicom Suda BiH je goste upoznao sa aktivnostima u domeni odnosa Suda sa javnošću, a nakon toga učenici su imali priliku pogledati snimak svjedočenja zaštićenog svjedoka u jednom predmetu Odjela I za ratne zločine.

 

Profesorica Vibeke Petersen je iskazala veliku zahvalnost za organizovanu posjetu i pohvalila kvalitet prezentacija i diskusije na  temu procesuiranja predmeta ratnih zločina.

 

Na kraju prezentacije učenicima su podijeljeni promotivni materijali Suda BiH, a podstaknuti su i da prate rad Suda putem službene internet stranice Suda.

 

U prilogu su fotografije.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved