Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:25 29.08.2014

Udruženje mladih advokata – branilaca iz Holandije u posjeti Sudu Bosne i Hercegovine

Delegacija Udruženja mladih advokata – branilaca iz Holandije posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine. Tokom posjete imali su priliku pratiti ročište u predmetu Mujčinović Safet i drugi.

 

U razgovoru sa sudijom Apelacionog odjeljenja Hilmom Vučinićem studenti su se upoznali sa strukturom, nadležnostima i radom Suda Bosne i Hercegovine. Studenti su iskazali veliki interes postavljajući brojna pitanja o radu Suda Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na rad Odjela I za ratne zločine, rad međunarodnih sudija, te saradnju Suda Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved