Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:46 18.12.2017

U Sudu Bosne i Hercegovine obilježeno 12 godina rada posebnog Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju

U Sudu Bosne i Hercegovine je u petak, 15.decembra, svečano obilježeno 12 godina rada posebnog Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Tim povodom promovirana je i specijalna publikacija čiju okosnicu čini pregled najvažnijih pravnih stavova zauzetih u odlukama Odjela II tokom proteklih 12 godina, a koji se odnose na procesuiranje krivičnih djela korupcije i terorizma. Tim povodom predsjednik Suda Bosne i Hercegovine gospodin Ranko Debevec istakao je, obraćajući se uvaženim gostima, da je tokom proteklih 12 godina u Sudu BiH procesuirano na stotine predmeta koji su se odnosili na krivična djela korupcije i terorizma, iz kojih je proizašla zavidna sudska praksa. 

 

Richard Wood, rukovodilac Odjela za vladavinu prava pri Uredu specijalnog predstavnika EU u BiH istakao je da Evropska unija ostaje posvećena pružanju podrške pravosudnim institucijama BiH, dok je Fermin Cordoba, direktor Odjela za ljudsku dimenziju pri misiji OSCE-a u BiH današnji događaj nazvao pozitivnim korakom u podizanju svijesti o važnim pitanjima kojima se bavi Sud BiH.

Aktivnosti Suda BiH u saradnji sa nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama itekako su prepoznate, što je potvrdila i dekanesa Pravnog fakulteta u Sarajevu, gospođa Hajrija Sijerčić Čolić, izrazivši zahvalnost Sudu BiH što već godinama otvara svoja vrata studentima Pravnog fakulteta i tako im pruža priliku da znanja stečena tokom studija upotpune i prošire drugim aspektima koje nije moguće, iz objektivnih razloga,  moguće realizovati u akademskom programu studija.

Zvanični dio obilježavanja 12 godina rada Odjela II zatvorio je sudija Suda BiH i član Radne grupe za izradu Publikacije, gospodin Mirko Božović, istakavši da vladavina prava, kao centralni dio procesa izgradnje pravne države, podrazumijeva nezavisan i transparentan pravosudni sistem koji je od ključne važnosti za cjelokupno društvo. Sud BiH ostaje snažno opredjeljen procesu jačanja vladavine prava i svojim presudama nastavlja slati poruku o neprihvatljivosti nepoštivanja zakona, negiranja ljudskih prava i demokratskih principa, zaključio je sudija Božovć.

 

Inače publikacija o procesuiranju predmeta korupcije i terorizma doprinos je Suda BiH državnoj Strategiji kominiciranja o pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji – od kandidatskog statusa do članstva.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved