Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:30 04.12.2017

U Beogradu održan okrougli stol “Dobre prakse i izazovi u izgradnji i radu službi za podršku oštećenima i svedocima“

Predstavnice Odjeljenja za podršku svjedocima Suda BiH su 28. novembra 2017. godine u Beogradu učestvovale na okruglom stolu “Dobre prakse i izazovi u izgradnji i radu službi za podršku oštećenima i svedocima“ u organizaciji ASTRA-e, gdje su predstavili iskustva i izazove sa kojima se svakodnevno susreću u radu sa svjedocima i oštećenima, kao i historijat razvoja mehanizma podrške svjedocima u pravosudnim institucijama u BiH. Osim predstavnica Suda BiH, na okruglom stolu su učestvovale i službenice za podršku svjedocima Kantonalnog suda u Sarajevu i iz Policije Brčko Distrikta.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved