Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:24 19.06.2018

Sudije Vrhovnog saveznog suda Njemačke u posjeti Sudu Bosne i Hercegovine

Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec, predsjednica Krivičnog odjeljenja sudija Minka Kreho i registrar Suda Emira Hodžić, danas su ugostili delegaciju sudija Vrhovnog saveznog suda Njemačke, koji se nalaze u posjeti našoj zemlji.

 

Predsjednik Suda je goste upoznao sa organizacijom Suda Bosne i Hercegovine, nadležnostima, broju predmeta, sastavu sudećih vijeća i drugim specifičnostima u radu Suda. Sudija Kreho je iznijela glavne izazove u radu sudija Krivičnog odjeljenja Suda, te istakla najvažnije mehanizme za uspješno i efikasno vođenje postupaka.

 

Sudije Vrhovnog saveznog suda iz Njemačke su se interesovali za položaj Suda Bosne i Hercegovine unutar pravosudnog sistema BiH, s posebnim osvrtom na krivične predmete ratnih zločina, naglašavajući njihovu važnost za ukupne prilike u Bosni i Hercegovini. Nadalje, tema razgovora bila je i pitanje postojanja regionalne saradnje u oblasti ratnih zločina. Fokus pažnje gosti su usmjerili i na pitanja aktuelnih izmjena Zakona o krivičnom postupku i Zakona o obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine. Registrar Suda, gđa. Hodžić, je pojasnila sadašnju situaciju u vezi izmjena navedenih zakona i nastojanja Suda u prevazilaženju situacije između odluka Ustavnog suda i blagovremenog neusvajanja potrebnih izmjena.

 

Gostima je prezentovana i publikacija Suda o procesuiranju krivičnih djela iz oblasti korupcije i terorizma.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved