Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:08 19.02.2021

Sud Bosne i Hercegovine u predmetu Osman Mehmedagić i dr. donio presudu kojom se optuženi oslobađaju od optužbe

Sud Bosne i Hercegovine je, u krivičnom predmetu broj S1 2 K 038018 20 K – Osman Mehmedagić i dr, nakon održanog glavnog pretresa, dana 19.2.2021. godine, donio i javno objavio presudu kojom se optuženi Osman Mehmedagić i Muhamed Pekić oslobađaju od optužbe da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH, u vezi s članom 53. KZ BiH, na način kako je to opisano u optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

 

Na osnovu dokaza koje je tužilac izveo na glavnom pretresu, Sud nije mogao izvesti zaključak da su optuženi na osnovu prethodnog dogovora o izvršenju krivičnog djela preduzeli nezakonite radnje s ciljem da drugom nanesu štetu ili teže povrijede prava drugog. Radnja izuzimanja videosnimka s nadzorne kamere, po ocjeni Suda, bila je od operativnog značaja, o čemu su detaljno i uvjerljivo svjedočili upravo svjedoci optužbe Trifko Buha i Ibrahim Međedović.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 18. decembra 2020. godine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved