Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:34 24.09.2020

SUD BOSNE I HERCEGOVINE POZDRAVLJA ODLUKU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Povodom usvajanja nove Državne strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina, nakon višegodišnjeg usaglašavanja oko ovog važnog pitanja za funkcionisanje krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini, Sud Bosne i Hercegovine

 

POZDRAVLJA ODLUKU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Procesuiranje predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini jedan je od najvažnijih segmenata korjenitih promjena kroz koje prolazi bosanskohercegovačko tranziciono društvo i država Bosna i Hercegovina, kao i svi građani i svi narodi. Rasvjetljavanje ratnih zbivanja, privođenje pravdi odgovornih i satisfakcija žrtvama glavni su ciljevi procesuiranja ovih predmeta.

 

Nakon višegodišnjeg usaglašavanja i dostizanja političke saglasnosti oko usvajanja nove Državne strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina, Sud Bosne i Hercegovine pozdravlja odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te iskazuje zahvalnost svim akterima koji su na proaktivan način i uz puno truda u konačnici ishodili i usvajanje ovog važnog dokumenta.

 

Sud podsjeća javnost da se, u periodu od isteka prošle Strategije do usvajanja nove, u svojim odlukama, koje se tiču prenosa manje složenih predmeta ratnih zločina na entitetsko pravosuđe, rukovodio standardima koji su usaglašavani na sjednicama Nadzornog tijela, time dajući odlučan doprinos u postizanju efikasnosti procesuiranja ratnih zločina i prije usvajanja Strategije, te iskazuje punu opredijeljenost za efikasnu primjenu u budućem periodu.

 

Sud Bosne i Hercegovine poziva sve institucije uključene u primjenu nove Strategije da, u skladu sa svojim nadležnostima, posvete posebnu pažnju u cilju što efikasnijeg procesuiranja predmeta ratnih zločina, te podsjeća entitetske sudove i sudove Brčko distrikta, na koje se odnosi Strategija, na nadležnost Suda iz člana 7. stav 3. tačka b) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine, uz napomenu da će Sud u svako doba pružiti neophodnu podršku i pomoć.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved