Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

16:10 04.08.2020

Sud Bosne i Hercegovine, povodom saopštenja Tužilaštva Bosne i Hercegovine

Sud Bosne i Hercegovine, povodom saopštenja Tužilaštva Bosne i Hercegovine od 04.08.2020. godine, u kojem se navodi kako je akt Suda od 28.07.2020. godine „izravno miješanje i opstrukcija rada Tužilaštva“, kao i „opstrukcija u aktivnim predmetima od izuzetnog značaja za vladavinu prava“, radi ispravljanja netačno predstavljenog stanja stvari i krivo stvorene slike u javnosti, upućuje javno sapštenje:

 

TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE ZLOUPOTREBLjAVA SVOJU POZICIJU

RADI PRAVLjENjA MEDIJSKOG SPEKTAKLA

 

Sud odlučno odbacuje zaključke proširenog tužilačkog kolegija, kojim je akt od 28.07.2020. godine neutemeljeno ocijenjen kao opstrukcija rada Tužilaštva, a posebno opstrukcija rada u aktivnim predmetima.

 

Najprije, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prilikom izdavanja predmetnog saopštenja, iz razloga pravilnog informisanja javnosti, trebalo javnosti pojasniti suštinu onog na šta je Sud ukazao svojim aktom od 28.07.2020. godine.

 

Imajući u vidu da je Tužilaštvo propustilo ili izostavilo saopštiti ključnu stvar, Sud će to učiniti.

 

Naime, predsjednica Krivičnog odjeljenja je, nakon elektronske sjednice zbog pandemije uzrokovane korona virusom i više usmenih konsultacija, uputila akt na ruke Glavne tužiteljice i četiri šefa odsjeka i odjela Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a ne kako se to netačno navodi „samo pojedinim rukovoditeljima i tužiteljima.“

 

Akt sadrži zaključak o uočenim nepravilnostima u praksi, suprotnih članu 35. ZKP BiH, što je kao povreda odredaba procesnog zakona utvrđeno u ranijim presudama Apelacionog odjeljenja Suda. Dakle, upravo s ciljem vraćanja postupanja Tužilaštva u zakonite okvire, a ne s ciljem opstrukcije rada Tužilaštva, upućen je ovaj akt međuinstitucionalne saradnje. Nadalje, u aktu je naveden član 35. ZKP, te je dato pojašnjenje tog člana, koje se zapravo zasniva na dosadašnjoj sudskoj praksi. Nijednom riječju u aktu Suda nije ni na koji način implicirano ili aludirano na bilo koji pojedinačan, završen ili aktivan predmet, niti je to bila namjera, kako to krivo predstavlja Tužilaštvo, radi dezavuisanja javnosti.

 

Stoga, iznenađuje stav Tužilaštva BiH kojim predmetni akt Suda ocjenjuje kao „opstrukciju“, te posebno začuđuje zašto Tužilaštvo izlazi u javnost s netačnim informacijama i krivim predstavljanjem stanja stvari. Sud ne uviđa drugi razlog nego pravljenje medijskog spektakla, koji ima za cilj narušavanje autoriteta i ugleda Državnog suda.

 

Također, začuđuje stav Tužilaštva Bosne i Hercegovine da će zatražiti očitovanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća o aktu Suda, kako ne bi nastupile štetne posljedice, te da će isti biti upućen i Disciplinskom tužiocu. Navedeni stav začuđuje iz razloga što niti VSTV BiH niti UDT nemaju niti jednu nadležnost u ovom pitanju, a što bi Tužilaštvo trebalo znati. Također, Sud ovim aktom nije ništa naložio niti je pokušao narediti bilo šta, već je dao svoje mišljenje o navedenom problemu. S obzirom na navedeno, ne postoji nikakvo uporište o nastupanju bilo kakvih štetnih posljedica usljed ovog akta. Stoga, Sud poziva Tužilaštvo da ne dezavuiše javnost najavama pokretanja postupaka pred Visokim sudskim i tužilačkim vijećem i Uredom disciplinskog tužioca, za šta ovi organi uopće nisu nadležni.

 

Sud Bosne i Hercegovine podsjeća Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, da je, shodno svojoj poziciji u ustavnom poretku i u skladu s važećim propisima, itekako nadležan zauzimati stavove, davati mišljenja pa čak i izdavati pravno obavezujuće stavove o ostvarivanju vladavine prava u praksi, a naročito davati mišljenja važna za zakonito poduzimanje procesnih radnji tužilačkim i policijskim institucijama nad kojima ostvaruje svoju jurisdikciju.

 

Na kraju, Sud će radi zaštite integriteta ove institucije, važnosti sudijske funkcije i uloge Suda Bosne i Hercegovine u ostvarivanju vladavine prava, također poduzeti sve zakonom predviđene mjere i radnje.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved