Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:54 08.11.2018

Sud Bosne i Hercegovine i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu nastavljaju realizaciju Sporazuma o saradnji

U Sudu Bosne i Hercegovine danas je održano predavanje dekanese Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Hajrije Sijerčić-Čolić na temu nedavnih izmjena Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine.

 

Sud Bosne i Hercegovine i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, u junu mjesecu tekuće 2018. godine, potpisali su Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji. Sporazum obuhvata nekoliko aspekata saradnje, i to 1. Predavanja, 2. Studenti, 3. Stručni skupovi i 4. Istraživanja. Na osnovu Sporazuma, Sud i Fakultet utvrdili su prvi četveromjesečni Kalendar aktivnosti, kroz koji su utvrđeni koraci za razvijanje većeg stepena saradnje ove dvije pravosudne i obrazovne institucije.

 

Dekanesa Pravnog fakulteta prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić održala je predavanje na temu „Izmjene Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 5/16 od 01.06.2017. godine“. Poslije uvodnog predavanja, u razgovoru sa dekanesom učestvovali su sudije, registrar Suda, generalni sekretar, rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica i stručno sudsko osoblje. Ovo je treće predavanje u okviru realizacije ovog segmenta Sporazuma o saradnji, koji će obuhvatiti niz predavanja predstavnika Suda i Fakulteta na odabrane teme od značaja za teoriju i praksu. Cilj ovog vida saradnje je unapređenje stručnosti i razmjena međusobnih iskustava.

 

Sud i Fakultet će i dalje nastaviti provođenje aktivnosti u skladu sa utvrđenim planom, o čemu će javnost biti blagovremeno informirana.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved