Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:21 08.12.2017

Studenti Univerziteta u Zenici posjetili Sud Bosne i Hercegovine

Grupa od 46 studenata sa asistentom Pravnog fakulteta Univerziveta  u Zenici posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine. Tokom posjete studenti su imali priliku pogledati snimak sa ročišta održanog pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.

 

U razgovoru sa predstavnicima Suda, Ured za odnose s javnošću, Pravnog odjeljenja i Odjeljenja za podršku svjedocima, upoznati su sa strukturom, nadležnostima i radom Suda BiH. Studenti su iskazali veliki interes postavljajući brojna pitanja s posebnim osvrtom na Odjel za ratne zločine  i saradnju Suda sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju..


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved