Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:59 14.07.2017

Studenti Univerziteta u New York-u (NYU) posjetili Sud Bosne i Hercegovine

U saradnji sa Centrom za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva, Sud Bosne i Hercegovine ugostio je danas grupu od 14 studenata i 2 profesora Centra za globalna pitanja Univerziteta u New Yorku (NYU). Studenti su u višednevnoj studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini u okviru koje su izrazili želju da posjete Sud Bosne i Hercegovine i iz prve ruke više saznaju o rezultatima rada i procesuiranju ratnih zločina. 

 

Predstavnici Pravnog odjeljenja, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom su kroz prezentacije i odgovarajući na pitanja upoznali studente sa organizacijom, načinom rada, praksom i ostvarenim rezultatima Suda Bosne i Hercegovine. 

 

Studenti su, takođe, imali priliku pogledati snimak svjedočenja zaštićenog svjedoka iz jednog predmeta održanog pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.

U prilogu su fotografije  današnje posjete.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved