Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:43 28.07.2017

Studenti Univerziteta u Denveru posjetili Sud Bosne i Hercegovine

Grupa studenata sa univerziveta Denver posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine. Tokom posjete studenti su imali priliku pogledati snimak sa ročišta održanog pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosen i Hercegovine.

 

 

 

U razgovoru sa predstavnicima Suda, upoznati su sa strukturom, nadležnostima i radom Suda BiH. Studenti su iskazali veliki interes postavljajući brojna pitanja s posebnim osvrtom na Odjel za ratne zločine  i saradnju Suda sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved