Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:57 06.04.2017

Studenti Univerziteta u Amsterdamu posjetili Sud Bosne i Hercegovine

Grupa od 26 studenata Univerziteta u Amsterdamu danas je posjetila Sud Bosne i Hercegovine.

 

Tokom posjete studenti su, kroz prezentacije predstavnika Pravnog odjeljenja, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom,  upoznati sa strukturom, nadležnostima i aktivnostima Suda Bosne i Hercegovine.

 

Studenti su takođe imali priliku postavljati pitanja, te pogledati snimak jednog ročišta u predmetu pred Odjelom I za ratne zločine.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved