Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:42 31.10.2018

Studenti sa Princeton univerziteta posjetili Sud BiH

Sud Bosne i Hercegovine ugostio je danas grupu od 5 studenata Princeton Univerziteta, SAD.

 

 

 

Studenti su u studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini u okviru koje žele iz prve ruke više saznati o rezultatima rada Suda BiH, posebno Odjela I za ratne zločine. 

 

U okviru posjete Sudu Bosne i Hercegovine studenti su imali priliku razgovarati sa  predstavnicima Odjeljenja za informisanje javnosti i saradnju sa zajednicom i Pravnog odjeljenja.  Studenti su iskazali veliki interes postavljajući mnogobrojna pitanja o organizaciji, strukturi i posebnim karakteristikama Suda Bosne i Hercegovine.

 

Studenti su također imali priliku pogledati snimak sa ročišta u predmetu ratnog zločina iz kojeg su mogli vidjeti svjedočenje svjedoka. 

 

Na kraju posjete  studenti su podstaknuti da i dalje prate rad Suda putem službene internet stranice Suda.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved