Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:05 11.01.2019

Studenti psihologije iz Sarajeva posjetili Sud Bosne i Hercegovine

Grupa od 54 studenta Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu danas je posjetila Sud Bosne i Hercegovine. Cilj posjete je bio da se studenti upoznaju sa radom Odjeljenja za podršku svjedocima Suda Bosne i Hercegovine.

 

U uvodnom dijelu studentima je dobrodošlicu poželio pravni savjetnik predsjednika i rukovodilac Odjeljenja za informisanje javnosti i saradnju sa zajednicom Suda Bosne i Hercegovine,  a nakon toga predstavnica Odjeljenja za podršku svjedocima predstavila je studentima  način rada tima za podršku svjedocima te ih upoznala sa određenim situacijama sa kojima se osoblje ovog Odjeljenja svakodnevno susreće prilikom pružanja podrške kako javnim svjedocima tako i svjedocima sa mjerama zaštite.  U okviru posjete studenti su takođe imali priliku pogledati snimke sa nekoliko ročišta pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.

Studenti su bili veoma zainteresirani saznati više o radu Odjeljenja za podršku svjedocima, te su postavljali mnogobrojna pitanja, između ostalog o tome kako raditi i ophoditi se sa ovom osjetljivom grupom ljudi, na koji način im olakšati iskustvo svjedočenja, pružiti podršku prije i nakon svjedočenja.

U prilogu fotografije današnjega posjeta.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved