Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:45 20.11.2017

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetili Sud Bosne i Hercegovine

Grupa od 16 studenata Pravnog fakulteta  Univerziteta u Sarajevu je, zajedno sa svojim predavačem Mel Flanagan, posjetila danas Sud Bosne i Hercegovine.

 

U prvom dijelu posjete studenti su imali priliku razgovarati sa sudijom Jasminom Ćosić Dedović, te saznati više o strukturi, načinu rada, organizaciji, praksi i ostvarenim rezultatima Suda Bosne i Hercegovine.  Studenti su postavljali mnogobrojna pitanja i izrazili zahvalnost za iskazanu dobrodošlicu i informacije koje su tokom posjete saznali.

 

U drugom dijelu posjete studenti su pratili jedno ročište koje se održalo pred Odjelom I za ratne zločine. Gostima je podijeljen promotivni materijal i podstaknuti su da i dalje prate rad Suda putem službene internet stranice Suda.

 

U prilogu su fotografije posjete.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved