Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:16 12.01.2017

Studenti Pravnog fakulteta u Sarajevu posjetili Sud Bosne i Hercegovine

Grupa od 15 studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine. Cilj posjete je da se studenti upoznaju sa organizacijom i radom Suda u okviru praktičnog dijela nastave na predmetu krivično procesno pravo.

 

 

Tokom posjete studenti su, kroz prezentacije predstavnika Pravnog odjeljenja, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom,   upoznati sa strukturom, nadležnostima i aktivnostima Suda Bosne i Hercegovine.

 

Studenti su takođe imali priliku postavljati pitanja, te pogledati snimak jednog ročišta u predmetu pred Odjelom I za ratne zločine.

 

Na kraju posjete studentima su podijeljeni materijali sa dodatnim informacijama o Sudu Bosne i Hercegovine, a podstaknuti su i da prate njegov rad na službenoj internet stranici.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved