Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:24 25.06.2019

Studenti Pravnog fakulteta iz Lukavice posjetili Sud BiH

Dvadeset studenata Pravnog fakulteta u Lukavici posjetilo je danas Sud Bosne i Hercegovine. Cilj posjete bio je da se studenti, u okviru praktičnog dijela nastave, informativne, stručne i specijalističke prakse, upoznaju s radom Suda Bosne i Hercegovine.

 

U prvom dijelu posjete, studentima je dobrodošlicu zaželio te sa njima razgovarao, Irhad Bilić, pravni savjetnik predsjednika i rukovodilac Odjeljenja za informisanje javnosti i saradnju sa zajednicom. U drugom dijelu posjete studenti su se upoznali sa strukturom, nadležnostima i radom Suda Bosne i Hercegovine kroz prezentacije predstavnika Pravnog odjeljenja i Odjeljenja za podršku svjedocima te dobili odgovore na brojna pitanja.

 

Na kraju posjete studentima su podijeljeni materijali s dodatnim informacijama o Sudu Bosne i Hercegovine, a podstaknuti su i da prate rad Suda na njegovoj službenoj internet-stranici.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved