Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:22 09.01.2018

Studenti Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Evropskog univerziteta Brčko distrikta i Evropskog univerziteta "Kallos" Tuzla posje

Grupa studenata Evropskog univerziveta Brčko distrikta i Evropskog univerziteta "Kallos" Tuzla posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine. Tokom posjete studenti su imali priliku pogledati snimak sa ročišta održanog pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.

 

U razgovoru sa predstavnicima Suda upoznati su sa strukturom, nadležnostima i radom Suda BiH. Studenti su iskazali veliki interes postavljajući brojna pitanja s posebnim osvrtom na Odjel za ratne zločine i saradnju Suda sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved