Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:07 02.12.2016

Studenti prava posjetili Sud Bosne i Hercegovine

Grupa od 20 studenata Pravnog Fakulteta u Sarajevu i Pravnog fakulteta u Banjoj Luci posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine u sklopu  Radionice iz međunarodnog krivičnog prava i tranzicione pravde u organizaciji misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

 

U prvom dijelu posjete studenti su, kroz prezentacije predstavnika Pravnog odjeljenja, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom,   upoznati sa strukturom, nadležnostima i aktivnostima Suda Bosne i Hercegovine.

 

U drugom dijelu posjete studenti su imali priliku uživo pratiti ročište u predmetu pred Odjelom I za ratne zločine.

 

Na kraju posjete studentima su podijeljeni materijali sa dodatnim informacijama o Sudu Bosne i Hercegovine, a podstaknuti su i da prate njegov rad na službenoj internet stranici.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved