Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:38 11.11.2016

Studenti prava iz Sarajeva posjetili Sud Bosne i Hercegovine

Grupa od 25 studenata prava, članova Evropskog udruženja studenata prava iz Sarajeva posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine. Studenti su imali priliku uživo vidjeti jednu od sudnica Suda BiH i pogledati snimak sa ročišta održanog pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.

 

U okviru posjete Sudu Bosne i Hercegovine studenti su imali priliku razgovarati sa predstavnicima Pravnog odjeljenja, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom.  

Na kraju posjete studentima su podijeljeni materijali sa dodatnim informacijama o Sudu Bosne i Hercegovine, a podstaknuti su i da prate njegov rad na službenoj internet stranici Suda Bosne i Hercegovine.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved