Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:35 27.04.2016

Studenti prava iz Sarajeva posjetili Sud Bosne i Hercegovine

U organizaciji Evropskog udruženja studenata prava iz Sarajeva, grupa od 25 studenata prava je 22 aprila 2016. godine posjetila Sud Bosne i Hercegovine.

 

Predstavnici Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom i Pravnog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine upoznali su studente sa strukturom, radom i dostignućima Suda Bosne i Hercegovine. Studenti su imali priliku posjetiti jednu od sudnica Suda BiH i pogledati snimak sa ročišta održanog pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.

 

Na kraju posjete studenti su podstaknuti i da prate rad na službenoj internet stranici Suda BiH.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved