Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:18 23.03.2018

Studenti prava iz Bijeljine posjetili Sud Bosne i Hercegovine

U okviru projekta „Mreža podrške Sudu BiH“ Helsinškog odbora za ljudska prava u RS, grupa od 20 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Sinergija iz Bijeljine, posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine. Cilj posjete je da se studenti upoznaju sa organizacijom i radom Suda.

 

Tokom posjete studenti su, kroz prezentacije predstavnika Pravnog odjeljenja, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom,  upoznati sa strukturom, nadležnostima i aktivnostima Suda Bosne i Hercegovine.

 

Studenti su takođe imali priliku postavljati pitanja, te pogledati snimak jednog ročišta u predmetu pred Odjelom I za ratne zločine.

 

Na kraju posjete studentima su podijeljeni materijali sa dodatnim informacijama o sudskoj praksi, a podstaknuti su i da prate njegov rad na službenoj internet stranici.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved