Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:19 13.05.2016

Studenti iz Slovenije posjetili Sud Bosne i Hercegovine

Grupa od 20 studenata master studija na Fakultetu za sigurnosne studije Univerziteta u Mariboru, Slovenija, posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovina.

 

Studenti su u toku razgovora sa Hilmom Vučinićem, sudijom Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, pokazali veliki interes da saznaju više o Sudu postavljajući mnogobrojna pitanja.

Takođe su imali priliku posjetiti jednu sudnicu, te pogledati snimak svjedočenja zaštićenog svjedoka iz jednog predmeta održanog pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine. Studenti su podstaknuti i da prate rad Suda na njegovoj službenoj internet stranici.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved