Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

09:32 08.10.2018

Studenti iz Slovačke posjetili Sud BiH

Sud Bosne i Hercegovine ugostio je danas grupu od 20 studenata i profesora magistarskog i  doktorskog programa međunarodnih odnosa pri Ekonomskom fakultetu, Bratislava, Slovačka. Studenti i profesori su u studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini u okviru koje žele iz prve ruke više saznati o rezultatima rada Suda BiH, posebno Odjela I za ratne zločine.

 

U okviru posjete Sudu Bosne i Hercegovine studenti su imali priliku razgovarati sa  predstavnicima Pravnog odjeljenja, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informisanje javnosti i saradnju sa zajednicom.  Studenti su iskazali veliki interes postavljajući pitanja, a također su imali priliku pogledati snimak svjedočenja svjedoka sa mjerama zaštite u jednom predmetu pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.

 

Na kraju posjete  studentima je podijeljen promotivni materijal Suda, a podstaknuti su da i dalje prate rad Suda putem službene internet stranice Suda.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved