Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:30 03.07.2015

Studenti iz Amerike posjetili Sud Bosne i Hercegovine

U saradnji sa Američkim univerzitetom u Bosni i Hercegovini, Sud Bosne i Hercegovine je danas ugostio grupu od 10 studenata iz Sjedinjenih Američkih Država.

 

Nakon uvodnog pregleda u vezi s osnivanjem, mandatom i glavnim postignućima Suda Bosne i Hercegovine, sudija Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine Hilmo Vučinić odgovarao je na brojna pitanja gostiju, između ostalog, o predmetima ratnih zločina ustupljenih Sudu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, kaznenoj politici, percepciji javnosti o radu Suda, te izazovima sa kojima se sureće Sud Bosne i Hercegovine.

U drugom dijelu posjete studenti su razgovarali sa predstavnikom Odjela za informisanje javnostiiI saradnju sa zajednicom Suda BiH, te su pogledali snimak sa ročišta održanog pred Odjelom I za ratne zločine.

Studenti su podstaknuti da prate aktivnosti Suda na web stranici.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved