Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:56 15.06.2015

Studenti iz Amerike posjetili Sud Bosne i Hercegovine

Grupa od 17 studenata Univerziteta u Denveru, Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim profesorom posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine.

 

Nakon uvodnog pregleda u vezi s osnivanjem, mandatom i glavnim postignućima Suda Bosne i Hercegovine, sudija Krivičnog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine Minka Kreho odgovarala je na brojna pitanja gostiju, između ostalog i o predmetima ratnih zločina ustupljenih Sudu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, kaznenoj politici, percepciji javnosti o radu Suda, postupku imenovanja sudija, institutu sporazuma o priznanju krivnje.

U drugom dijelu posjete studenti su razgovarali sa predstavnikom Odjela za podršku svjedocima Suda BiH, te su pokazali veliki interes postavljajući mnogobrojna pitanja vezana za pružanje podrške svjedocima u postupcima koji se vode pred Sudom.

U prilogu su fotografije.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved