Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:00 20.06.2018

Studenti iz Amerike posjetili Sud BiH

Sud Bosne i Hercegovine ugostio je danas grupu od 16 studenata sa profesoricom Ann Petrila sa Univerziteta Denver, SAD.

 

Studenti su u studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini u okviru koje žele iz prve ruke više saznati o rezultatima rada Suda BiH, posebno Odjela I za ratne zločine, kao i o doprinosu koji Sud Bosne i Hercegovine daje procesu pomirenja. 

 

U okviru posjete Sudu Bosne i Hercegovine studenti su imali priliku razgovarati sa  predstavnicima Odjeljenja za informisanje javnosti i saradnju sa zajednicom i Odjeljenja za podršku svjedocima.  Studenti su iskazali veliki interes postavljajući mnogobrojna pitanja o organizaciji, strukturi i posebnim karakteristikama Suda Bosne i Hercegovine.

 

Studenti su također imali priliku pogledati snimak svjedočenja svjedoka sa mjerama zaštite u jednom predmetu pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.

 

Na kraju posjete studenti su podstaknuti da i dalje prate rad Suda putem službene internet stranice Suda.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved