Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:36 31.01.2017

Snažna podrška Misije OSCE-a Sudu Bosne i Hercegovine

Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec primio je danas, 31.01.2017. godine, ambasarora Jonathan-a Moore-a, šefa Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka razgovaralo se o planovima državnog Suda, nastavku procesuiranja krivičnih djela iz nadležnosti Suda BiH, ali i izazovima koji očekuju ovu instituciju na putu ka evropskim integracijama.

 

 

Tokom razgovora predsjednik Suda BiH istakao je nastavak spremnosti Suda da se na profesionalan i odgovoran način nosi sa procesuiranjem svih predmeta iz svoje nadležnosti, a naročito onih koji se odnose na ratne zločine, organizirani kriminal, korupciju i terorizam. Naglašena je i potreba za nastavkom reforme pravosudnog sistema BiH u skladu sa standardima Evropske unije, a istaknut je i značaj jačanja principa nezavisnosti sudstva, kao temelja demokratskog društva.

 

Ambasador Moore-e pružio je snažnu podršku procesu jačanja vladavine prava u Bosni i Hercegovini, istaknuvši da je nezavisno i odgovorno pravosuđe najbolji garant zaštite ljudskih prava i sloboda.

 

Na kraju sastanka predsjednik Suda BiH Ranko Debevec zahvalio je ambasadoru Jonathan-u Moore-u na posjeti i kontinuiranoj podršci koju OSCE pruža Sudu BiH, a ukazao je i na potrebu nastavka jačanja  saradnje putem zajedničkih aktivnosti.

 

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved