Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:06 19.10.2020

SAOPŠTENЈE ZA JAVNOST

Sudija Suda Bosne i Hercegovine i registrar Suda Bosne i Hercegovine učestvovale su na Sedmom godišnjem forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu koji je 16. i 17. oktobra ove godine pod posebnim okolnostima održan na temu „COVID-19 i prava zaštićena Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.”

 

Centralni dio Foruma je održan u Strazburu dok su se predstavnici najviših sudskih instanci sedam država Jugoistočne Evrope okupili u nacionalnim radnim centrima u glavnim gradovima: Beogradu, Podgorici, Prištini, Sarajevu, Skoplju, Tirani i Zagrebu te su učestvovali u radu Foruma videolink vezom, uz poštivanje važećih mjera u cilju zaštite zdravlja ljudi.

 

Forum koji je, u organizaciji Aire centra za zapadni Balkan i Civil Rights Defenders, vodio predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Robert Spano, okupio trenutne i bivše sudije Evropskog suda za ljudska prava, povjerenicu za ljudska prava Vijeća Evrope Dunju Mijatović, predstavnike sudova, ombudsmane, zastupnike država pred Sudom u Strazburu, predstavnike centara za edukaciju, fakulteta, nevladinih organizacija i druge pravne stručnjake.

 

Tokom sesija učesnici su imali priliku razgovarati o pravima iz Evropske konvencije koja su pogođena pandemijom i mjerama koje su zemlje Zapadnog Balkana poduzele, te zaštiti konvencijskih prava u vrijeme pandemije. Na Forumu se govorilo i o funkcionisanju pravosuđa tokom pandemije te odstupanju od Konvencije u vanrednim situacijama.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved