Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:10 25.05.2021

REGISTRAR SUDA BOSNE I HERCEGOVINE PANELISTA NA ČETVRTOJ KONFERENCIJI NAJVIŠIH SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

U Sarajevu je danas, 25.5.2021. godine, održana četvrta godišnja konferencija Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu na temu: Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema – Evropski standardi i praksa u BiH. Tokom dvije panel sesije predstavljene su komunikacijske prakse najviših sudova u BiH i izazovi sa kojima se sudovi suočavaju. Panelisti su takođe govorili o izvještavanju medija o radu pravosudnog sistema, o pristupu informacijama u sudovima, javnom interesu i pravu na zaštitu privatnosti.foto2

foto 

Registrar Suda Bosne i Hercegovine, Emira Hodžić, uzela je učešće na konferenciji kao panelista na panel sesiji na temu Transparentnost pravosudnog sistema. Registrar Suda BiH je razmijenila opservacije zasnovane na praksi Suda BiH u saradnji sa zajednicom i informiranju javnosti, te naglasila da se Sud BiH zalaže za olakšan pristup informacijama i razvija praksu minimalnih ograničenja u skladu sa Zakonom, podiže transparentnost u svom radu kroz proaktivno objavljivanje relevantnih dokumenata i odluka, u stalnoj je saradnji sa akademskom zajednicom i omogućava posjete i edukacije različitim zainteresiranim grupama, stavlja kapacitete na raspolaganje nevladinom sektoru u skladu s potpisanim memorandumima, te vrši stalne edukacije i stručne treninge sudija i stručnog sudskog osoblja, s ciljem jačanja stručnosti i integriteta.

 

Konferencija je održana u organizaciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i AIRE centra, Program za Zapadni Balkan, u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem i uz podršku britanske ambasade.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved